Ja til folkeavstemning om fylkessammenslåing på Vestlandet

Akkurat nå utarbeider fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane en plan om å slå sammen de tre fylkene til et nytt fylke med navnet "Vestlandsregionen". Dette vil medføre betydelige endringer som vil påvirke folks hverdag direkte. I spørsmålet om diverse kommunesammenslåinger har det ved de fleste anledninger blitt avholdt en rådgivende folkeavstemning i de gjeldende kommunene, og vi mener at intet mindre kan kreves i spørsmålet om fylkessammenslåing. 

De konkrete utfallene av fylkessammenslåingen er vanskelig å forutsi, men uansett burde innbyggerne i de tre fylkene ha noe å si om saken. Slik det ser ut nå legges det ikke opp til en rådgivende folkeavstemning, noe som er særdeles udemokratisk. 

Vi krever en folkeavstemning om sammenslåingen når intensjonsavtalen er klar. Dette er noe som kommer til å gå direkte utover menneskene som bor i de tre fylkene, og nettopp derfor burde de samme menneskene ha noe de skulle ha sagt i dette spørsmålet. 

Uansett om man er for eller mot en sammenslåing, kan man si seg enig i at en folkeavstemning burde være minstekrav. 


Skriv under på oppropet og bli med i kampen for en folkeavstemning om et nytt vestlandsfylke!