Ja til folkeavstemning om fylkessammenslåing på Vestlandet


Gjest

#1

2016-09-15 14:59

Fordi eg er steikt i mot all denne påtvungene sentraliseringa.. Me bur i eit demokratisk land og difor er det viktig at slike ting vert behandla demokratisk!

Gjest

#2

2016-09-15 16:00

Fordi det er dem som blir direkte berørt som må få bestemme!

Gjest

#3

2016-09-15 17:36

Landet skal byggast nedanfrå

Gjest

#4

2016-09-15 18:04

Eg bekreftar at eg har skreve under dette oppropet...eg vil ikkje ha det tredd nedover hovudet at desse folka skal sitja å bestemma noko som eg ikkje er einig i. Me lever i eit demokrati og då vil eg og vera med å bestemma, ikkje desse personane som sit der ... :(


Gjest

#5

2016-09-15 19:04

Tiltaket er omfattande og vedkjem identitet og språk. Det er stor topografisk forskjel på fylka, der spesielt Sogn og Fjordane ikkje kan driftast lik flatare Rogaland.
Ein føresetnad for slik samanslåing må skje på demokratiske premissar. Med folkeavstemming.

Gjest

#6

2016-09-15 19:24

Fordi jeg synes det er viktig at innbyggerne blir hørt.

Gjest

#7

2016-09-15 19:49

Jeg ønsker ikke at lokaldemokratiet skal vannes ut. Det er langt til Oslo og enda lengre til Bergen....

Gjest

#8

2016-09-15 20:11

Fordi eg er for folkestyre for og av folket, der forlket er. FÅ MED MØRE OG ROMSDAL I SAMME LØYSNING!

Gjest

#9

2016-09-15 21:14

Ei slik samanslåing vil bety so mykje for så mange, mest negativt, at det kan ikkje skje utan ei folkerøysting.

Gjest

#10

2016-09-15 22:49

Møkka lei av raseringa av distriktsnorge!

Gjest

#11

2016-09-16 00:50

Skulle bare mangle at folk flest ikke skulle få være med å bestemme!

Gjest

#12

2016-09-16 01:03

Fordi jeg - og Senterpartiet - mener at det må være et gjennomtenkt ønske og et begrunnet behov hos befolkningen hvis man skal oppløse fylkene og slå dem sammen til enorme regioner. Hittil har vi hørt få - nærmest ingen - konkrete begrunnelser, heller ingenting om nye, viktige oppgaver som ikke like gjerne kunne gis til det enkelte fylke. Folkeavstemming MÅ gjennomføres. Og drøftingene MÅ være offentlige!

Gjest

#13

2016-09-16 11:14

Makta vekk frå folket,svekker demokratiet!

Gjest

#14

2016-09-16 13:45

for eg meinar at det er viktig å engasjere seg, og at folket burde få vere med å bestemme meir direkte i enkelte saker
Sogning

#15 Re:

2016-09-16 16:04

#3: -  

Dagens retorikk er visst: "Med tvang skal landet bygges"
Slik kan me ikkje ha det! Så store endringar må forankrast i folket!

M. v. M.

#16

2016-09-17 10:19

Det ble foretatt en stor feil i Trøndelag da sammenslåinga der ikke ble lagt ut til folkeavstemning, og nå bør Vestlandet unngå å gjøre den samme feilen igjen. Det er ikke usannsynlig at trønderne hadde stemt ja til sammenslåing uansett, men både ja-folk og nei-folk ga uttrykk for et ønske om å få lov til å avgi stemme om saken. Resultatet er at fylkespolitikerne har fått stempel på seg som maktarrogante og lite villige til å lytte til grasrota. På den annen side: Ved å forankre et slik vedtak i folket oppnår politikerne å gi fylkets innbyggere eierskap til prosessen og resultatet, samt å vise at folkets meninger har noe å si mellom valgene også. Sist fylkestingsvalg viste at det var få partier som inntok et standpunkt i spørsmålet om fylkestruktur, og dermed var det vanskelig å få klarhet i hva som ville skje i inneværende valgperiode. Jeg anbefaler derfor sterkt at innbyggerne i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland får lov til å stemme ja eller nei til intensjonsavtalen om opprettelse av Vestlandsregionen.


Gjest

#17

2016-09-17 10:24

Jeg signerte fordi folk flest ikke vet hvordan de vil bli påvirket av sammenslåingen. Det har vært for lite informasjon og åpen debatt i media. Innbyggerne må få kjennskap både positive og evt negative konsekvenser av etablering av store regionale fylker, få delta i debatten, og være med på avgjørelsen.

Gjest

#18

2016-09-19 20:38

Synast dette er ein avgjørelse som påverkar folket i desse fylka såpass mykje at dei burde få være med på å bestemme om vi verkeleg vil slå oss saman.

Gjest

#19

2016-09-20 23:28

Jeg syntes det var riktig viktig.

Gjest

#20

2016-11-07 12:50

viktig sakBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook