JA til åpne barnehager i Bergen

Bystyret i Bergen skal den 23. april behandle et forslag fra byrådet om endring av tilskuddsordningen til de åpne barnehagene i kommunen. Konsekvensen av omleggingen er at alle de åpne barnehager i Bergen står i fare for å bli nedlagt.  De sliter med dårlig økonomi og underskudd selv under dagens tilskuddsordning, som tross alt er bedre enn endringsforslaget.  Vi er mange som bruker de åpne barnehager og som trenger dette tilbudet til våre barn og ikke vil være dette tilbudet foruten.

Håpet må være at vi ved å vise til et stort engasjement for de åpne barnehagene kan bevege politikerne i bystyret til å fatte et vedtak om økonomisk støtte som de åpne barnehagene kan leve med.  Så vær med å gi din støtte til de åpne barnehagene ved å signere dette oppropet.

Mrk: Bystyret i Bergen vedtok enstemmig den 23. april å utsette saken om endring av tilskuddsordningen til de åpne barnehagene i kommunen, i påvente av nasjonale føringer som forventes å komme i løpet av høsten.  Takk til kloke politikere i Bergen.  Men så lenge saken ikke er ferdigbehandlet fortsetter Arbeidsutvalget for eierne av de åpne barnehagene arbeidet for å få økonomiske vilkår som gjør at de åpne barnehagene kan overleve.  Derfor trenger vi fortsatt din støtte og signatur her!

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )