Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord!

267.png

Selvmord er en vedvarende folkehelseutfordring og den fremste dødsårsaken blant unge i Norden. Til tross for høye selvmordstall over tid er det ikke tilstrekkelig kompetanse i befolkningen om forebygging av selvmord.  

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon for selvmord.

For å engasjere flere i arbeidet må myndighetene legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert informasjon og opplæring om selvmordsforebygging.  

Vi vil at:

  • ansatte i grunn- og videregående skole skal gjennomgå opplæring i selvmordsforebygging
  • unge skal motta opplæring om selvmordsforebygging i skolen gjennom kunnskapsbaserte program med dokumentert effekt
  • forebygging av selvmord skal inngå i all utdanning av personer som gjennom sitt yrke eller sin rolle kan komme i kontakt med mennesker med selvmordstanker

Nordland Fylkeskommune, LEVE, Mental Helse og Vivat Selvmordsforebygging tar denne appellen og alle underskriftene til kunnskapsminister Tonje Brenna utenfor Stortinget klokka 2100 på verdensdagen for selvmordsforebygging 10 september 2023.

Tusen takk for din underskrift og for at du hjelper oss med å skape blest om denne appellen <3!


Nina Danielsen, LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord    Kontakt personen bak underskriftskampanjen