Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord!

image0011.pngSelvmord er en vedvarende folkehelseutfordring og den fremste dødsårsaken blant unge i Norden. Til tross for høye selvmordstall over tid er det ikke tilstrekkelig kompetanse i befolkningen om forebygging av selvmord.  

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon for selvmord.

For å engasjere flere i arbeidet må myndighetene legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert informasjon og opplæring om selvmordsforebygging.  

Vi vil at:

  • ansatte i grunn- og videregående skole skal gjennomgå opplæring i selvmordsforebygging
  • unge skal motta opplæring om selvmordsforebygging i skolen gjennom kunnskapsbaserte program med dokumentert effekt
  • forebygging av selvmord skal inngå i all utdanning av personer som gjennom sitt yrke eller sin rolle kan komme i kontakt med mennesker med selvmordstanker

Nordland Fylkeskommune, LEVE, Mental Helse og Vivat Selvmordsforebygging tar denne appellen og alle underskriftene med til en debatt i Nordisk Telt under Arendalsuka i august 2023. 

Tusen takk for din underskrift og for at du hjelper oss med å skape blest om denne appellen <3!


Nina Danielsen, LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nina Danielsen, LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...