Ikke legg ned FN-sambandet!

I en tid der verden rykker stadig nærmere norske klasserom, så foreslår regjeringen å avvikle FN-sambandet fra 1. januar 2016.

FN-sambandet møter i år mer enn 80 000 elever over hele landet med informasjon og undervisningstilbud om FN og internasjonale spørsmål og har over 2 millioner besøk på nettstedene fn.no og globalis.no.

Internasjonale spørsmål er mer aktuelle i skolen enn på lenge. Klimakrisen, flyktningsituasjonen, menneskerettighetsbrudd, krig og konflikt preger mediene og hverdagen her hjemme. Det er viktigere enn noen gang at barn og unge forstår årsakene til at verden ser ut som den gjør, og skolen er en sentral arena for å formidle denne kunnskapen.

Avvikles FN-sambandet, svekker det skoleverkets muligheter til å gi oppdatert og relevant kunnskap om det globale samfunnet vi alle er en del av. I et jubileumsår for FN, og med vedtak om nye bærekraftsmål som forplikter oss nasjonalt, så blir dette et stort paradoks.

www.fn.no

www.globalis.no

Signer oppropet NÅ hvis du vil at FN-sambandet skal bestå!