Ikke legg ned FN-sambandet!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Ikke legg ned FN-sambandet!-oppropet.


Gjest

#1

2015-11-17 16:30

FN-Sambandet gjør en altfor viktig jobb til at det kan legges ned. I en tid hvor media i stadig større grad ser det som sin viktigste oppgave å generere klikk på sine nettsider, trenger elever og studenter en aktør som kan levere uavhengig informasjon og refleksjon rundt de viktige spørsmål vårt samfunn står overfor.

Gjest

#2

2015-11-17 16:42

Fordi FN-sambandet er en glimrende samarbeidspartner for videregående skole, hvor jeg arbeider. De tilretteleggerr for undervisningsopplegg og tar i mot skoleklasser som har hatt stort utbytte av besøkene og lært mye om resten av verden og hvordan FN fungerer.

Gjest

#3

2015-11-17 17:06

Jeg signerte fordi jeg er enig i sambandets formål, og formidlingsvirksomhet overfor skoleelever og andre. Norske myndigheter bryr seg om press fra interesseorganisasjoner, og de fleste politikere mangler mot og integritet til å kjempe for annet enn eget gjenvalg.

Gjest

#4

2015-11-17 17:29

FN-sambandets arbeid for fred og forsoning er viktig!

Gjest

#5

2015-11-17 17:40

FN-sambandet er viktigere enn noengang. FN-sambandet og Globalis er utrolig viktig for skoene. Først reduseres UNESCO-ASPnet og nå FN-sambandet. Dette er en svært uklok avgjørelse av politikerene. Elever trenger mer enn før informasjon om den globale verden, menneskerettigheter, samarbeid over landegrenser og solidaritet. FN-sambandet er alltid behjelpelig med informasjon og ressurser.

Gjest

#6

2015-11-17 17:44

Fordi forslaget om nedleggelse er absurd! Dere gjør et uhyre viktig arbeid!

Gjest

#7

2015-11-17 18:02

FN-sambandet gjør og har i lang tid gjort svært viktig arbeid, og er en glimrende samarbeidspart for skolenorge. Håpløst kortsiktig politikk å legge ned en velfungerende og viktig organisasjon!


Gjest

#8

2015-11-17 18:12

Vi trenger FN-Sambandet. De sprer kunnskap med raushet, og skaper grunnlag for gode holdninger!
Henning

#9

2015-11-17 18:19

FN sambandet er en svært viktig samarbeidspartner for mange skoler i Norge. De står bak den beste nettressursen www.globalis.no . Forstår virkelig ikke hva de styrende politikerne tenker på!


Gjest

#10

2015-11-17 18:23

Fordi FN er viktig, og har et bra nettsted som alle kan bruke, ikke minst i skolen.

Gjest

#11

2015-11-17 18:25

Hvis vi vil ha fred må vi informere om det og utdanne til det.

T

#12 Ikke legg ned FN sambandet

2015-11-17 18:26

Fordi FN sambandet har avdelinger som dekker hele vårt langstrakte land, og bidrar til at elevene våre får oppdatert og god informasjon om verdenssamfunnet. Særlig i disse tider er en nedleggelse en fallit erklæring fra regjeringen. Mer enn noen gang behøver elevene å lære om hvordan verdenssamfunnet kan samarbeide på fornuftig og fredelig vis.


Gjest

#13

2015-11-17 18:28

Vi trenger FN-sambandet! Som faglærer har vi begrenset tid til å finne saklig og god informasjon til elevene våre om ulike internasjonale utfordringer. Vi er helt avhengig av aktører som FN-sambandet. Her kan elevene finne kvalitetssikret informasjon som er skrevet for dem, i en språkform de forstår!

Gjest

#14

2015-11-17 18:29

Fordi det er viktig

Gjest

#15

2015-11-17 19:04

Fordi dette er viktig, har liten tillit til regjeringen nå, hvordan er det mulig å være så inkompetente?

Gjest

#16

2015-11-17 19:20

Fordi FN-sambandet gjennom min skolegang har vist meg verden, og fremmet min interresse for globale utfordringer!

Gjest

#17

2015-11-17 19:47

FN-sambandet har hjulpet  Rwandere som hadde det vanskelig I Tromsø.


Gjest

#18

2015-11-17 20:00

Jeg jobbet tidligere i skolen hvor vi fikk kjempebra materiell til å bruke i undervisningen.

Gjest

#19

2015-11-17 20:09

FN-sambandet må bestå!
PGE
Gjest

#20

2015-11-17 21:03

FN-sambandet gjør en uhyre viktig jobb, blant annet med å knytte sentrale demokratiske verdier og menneskerettigheter til dagsaktuelle konflikter. Sambandet opptrer derfor både som røkter av folkemakten og kritiker av vold og undertrykkelse. Globalis er i ferd med å etablere seg som det fremste nettstedet for norske skoleelever i spørsmål som har med FNs arbeid å gjøre.


Gjest

#21

2015-11-17 21:09

Dette var en fantastisk praksisplass for meg i 2008, og det vil være veldig trist om det blir lagt ned!

Gjest

#22

2015-11-17 21:13

Den flerkulturelle skole står som opplæringsinstitusjon ovenfor utfordringer. Skolen er en viktig del av samfunnet.FN-Sambandet bidrar til at barn / unge får informasjon og kunnskap om verdenssamfunnet som de er en del av. Dette skaper forståelse og innsikt for fremtidige samfunnsborgere.

Gjest

#23

2015-11-17 21:39

Fordi jeg som lærer har stor nytte av Fn-sambandets kompetanse og rikholdige ressurser, ikke minst i forbindelse med rollespillene FN-sambandet koordinerer på norske ungdoms- og vg-skoler. Dessuten har jeg hatt gleden av å delta på studietur til FN i regi av FN-sambandet; som et ledd i den kompetansehevingen regjeringen selv etterspør av oss lærere. I tillegg fungerer de dyktige ansatte ved FN-sambandet i Tromsø som koordinatorer for Internasjonalt Seminar, som i løpet av et år arrangerer månedlige debattmøter om viktige, internasjonale tema. Nå, mer enn kanskje noen gang, trenger vi FN-sambandet! Janne Bjerkan, lærer/foreleser UiT

Gjest

#24

2015-11-17 21:47

Har brukt globalis.no mykje i samband med historie-, samfunnsfag-, og geografiundervisning. Flott og truverdig kjelde å bruke i samband med opplæring.

Gjest

#25

2015-11-17 21:58

Jeg har gjennom en årrekke hatt kjennskap til og sett det flotte arbeidet som dere gjør og synes det er helt uforståelig å skulle legge ned en så godt etablert institusjon. Vi trenger engasjement og adekvat opplysning og dere representerer begge deler på veldige komplekse samfunnsområder.