Ikke fjern retten til hjelpemidler i Folketrygden!

Jeg er redd for å bli fratatt friheten min hvis retten til hjelpemidlene mine skal bli avhengig av kommuneøkonomi.
Uten nødvendige hjelpemidler til rett tid, trues min helse, livskvalitet og mulighet til å delta i samfunnsliv og arbeid.

Vi i Norges Handikapforbund vil bruke dette budskapet til å overbevise Stortingspolitikerne om ikke å vedta endringer i hjelpemiddelpolitikken før utredninger er gjennomført i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner og fagmiljøer.

Ja til at alle skal ha like muligheter til å leve frie og selvstendige liv!

Les mer om vår kamp for å verne hjelpemiddelordningen her:

http://www.nhf.no/nyhetsarkiv/vern-retten-til-hjelpemidler 

http://www.nhf.no/nyhetsarkiv/stilte-krav-til-eriksson-om-hjelpemiddelformidlingen