Hvor er media i vindkraft saken?

Vindkraft har i løpet av få år fått okkupere unike og sårbare områder av norsk natur, uten at folk flest har vært klar over det. Engasjementet er nå stort, og vi opplever at media generelt og spesielt dagspressen har feilet i en kritisk vinkling og ikke minst folkeopplysning når det gjelder vindkraft og rasering av norsk villmark og dyreliv. Vi vil vite hva som skjer med landet vårt! Hvor store er områdene og hvor ligger de, hvem eier hva. Presenter foto og fakta om dyreliv og naturmangfoldet i områdene, om konsekvensene av vindturbiner, slik at sakene blir konkrete for folk flest, i motsetning til små kart og konsesjonsplaner. Opplys oss! Vi vil ha mer informasjon og faktaopplysninger. Lesebrev og synsing har fått oppta plass, vi ønsker bedre enn dette!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jim Særnblom fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...