Nei til massedeponi ved Hestsjøen

      Til Trondheim kommune og Trondheimsregionen

Grunneier og nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe ønsker sammen med andre grunneiere å bygge et stort massedeponi (Skjefstad Vestre og Benberg) ved Hestsjøen. Rådmannen i Trondheim har gjentatte ganger forsøkt å stoppe det unntatt en oppfylling i et lite steinbrudd, men flertallet av politikerne i Trondheim har latt prosjektet planlegges videre.

Nå FRARÅR også administrasjonen i Trondheimsregionen at prosjektet godkjennes:
http://trondheimsregionen.no/images/2015/Massedeponi/150213_h%C3%B8ringsutkast-tilleggsh%C3%B8ring-Massedeponi.pdf

VI KREVER AT POLITIKERNE NÅ MÅ STOPPE PROSJEKTET EN GANG FOR ALLE!

De fem viktigste grunnene til det er:

1. HELE massedeponiet ligger i en viltkorridor med nasjonal viltverdi A (Leinstrandkorridoren). Den er viktig for dyrelivet i Bymarka.

2. Badeplassen ved Hestsjøen vil kunne bli ødelagt av avrenning fra massedeponiet samt støv og støy fra lastebiler.

3. Det er nok massedeponi både på kort og lang sikt i Trondheim og omegn. 

4. Massedeponiet ligger innenfor NVEs verneplan for Gaulavassdraget. 

5. TOFA driver med fiskekultivering i Hestsjøen, og det fiskes året rundt. Et deponi har alt for mange negative faktorer med tanke på vannmiljø, fisk, vilt, natur og friluftsliv.