Nei til massedeponi ved Hestsjøen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til massedeponi ved Hestsjøen-oppropet.


Gjest

#1


Viktigst er viltkorridoren!!
Mvh Snorre Vikdal

#2 Re:


#1: -  

Hei,

og takk for støtten :-)

Viltkorridoren er ekstrem viktig, det er den siste vi har i Trondheim!
Og badeplassen, isfiske, Gaula og det å slippe støv og støy fra 100 000 lastebiler er også viktig.

Vi har mer enn nok massedeponi for 12-18 år i Trondheim og omegn, dette ved Hestsjøen er totalt unødvendig!

Se mer info her: https://www.facebook.com/hestsjoen

Og her ser du innstillingen og den grundige dokumentasjonen fra Trondheimsregionen som gjør at de i likhet med Rådmannen i Trondheim (for 6. gang) og også Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag sier nei til massedeponi ved Hestsjøen (deponiet heter Skjefstad Vestre og Benberg):

www.trondheimsregionen.no/ no/prosjekter/ikap-2-under-rullering/massedeponi 


Gjest

#3


Hestsjøen må bevares som frilufts område. Et godt sted å være for barn, voksne og dyrene. En perle i naturen og nærområdet.
HVORFOR ØDELEGGE DEN ???
OBS Den er verd og kjempe for.

Gjest

#4


Jeg fikk skriv fra Selberg arkitekter i dag.Tiltakshaver er Graver A/S,,,,,,,

Gjest

#5 Re:


#4: -  

Hei,

ut fra det vi vet gjelder det gang- og sykkelvei på siste strekket opp til Hestsjøen, forbi deponiet og litt forbi Hestsjøen. Vi er klar over dette, var annonse i avisa på tirsdag. Grunneiere av planområdet der det er søkt deponiet er nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe sammen med tre andre grunneiere.

Hva avtalen mellom de internt og tiltakshaver Graver A/S i forhold til verdier og prissetting er ukjent for oss , men Ola Borten Moe har på møte og befaring i 2013/2014 vært den eneste av grunneierne som har møtt sammen Graver AS. I tillegg har det vært mye lobbyvirksomhet. Og Selberg Arkitekter jobber for Graver AS ut fra det vi vet.

Mvh

Snorre Vikdal 

Myrvingen

#6 Re: Re:


#5: - Re:  

Foreslår at dere spør Borten Moe om han kunne tenke seg at de 100.000 lastebillassene med tilhørende støy, støv og skitt, samt trafikk-u-sikkerhet dirigeres fra E6 på Klett og opp vegen forbi gården der han bor og inn til bruddet, uten å være inn på Ringvålveien. Da blir langt færre berørt av disse ulempene og de blir tillagt dem med store inntekter.


Gjest

#7 Re: Re: Re:


#6: Myrvingen - Re: Re:  

 Hei,

det skal jeg gjøre om jeg møter han :-)

Er informasjonsmøte på mandag om den lille delen av gang- og sykkelvei på Ringvålveien de nå skal utrede, mulig Borten Moe dukker opp da?

Oppfordrer flest mulig til å møte opp på det for å høre på planene og stille spørsmål. Regner med at ihvertfall Graver AS og Selberg Arkitekter kommer.

Mvh

Snorre Vikdal
 

" Informasjonsmøte holdes mandag 9. mars kl. 1800 på Skjetlein Grønt Kompetansesenter på møterom «Smia» i 1. etg."

http://www.selberg.no/aktuelt/kunngjring-om-igangsatt- planarbeid-for-del-av-ringvalvegen-trondheim-kommun 


Gjest

#8


Bader i Hestsjøen med mine 2 barn hver sommer. En nydelig og ren innsjø som blir mye brukt av innbyggerne fra nærområdet og resten av Trondheim. Hold den ren!

Gjest

#9


Ikke ødelegg Hestsjøen - en perle i Bymarka :-)

Gjest

#10


Vi må ta vare på bymarka og hestsjøen som friluftsområde, og ikke minst viltkorridoren!!

Gjest

#11


Hold Hestsjøen urørt.

Gjest

#12


Skriv under du også; bevar naturen!

Gjest

#13


Hårreisende miljøfiendtlig!

Gjest

#14


Helst ulogisk,tragisk,håpløst osv.....

Gjest

#15


Det er ikke nok å eie en grunn eller være kjendis for å kunne gjøre hva man vil, når det åpenbart vil være miljøskadelig.

Gjest

#16


Fordi all min logiske sans tilsier at å vedta et massedeponi "oppe på" Fjøsvollan blir for idioti å regne, når vi har så mange daler å søkk på østsia av byen som langt før dette området, kan fylles opp til fordel for vinning av jordbruks-jord, og som ikke skader naturen, eller viltets "E6" mellom attraktive viltområder!

Gjest

#17


Deltar i dette fordi all min logiske sans tilsier at å vedta et massedeponi "oppe på" Fjøsvollan blir for idioti å regne, når vi har så mange daler å søkk på østsia av byen som langt før dette området, kan fylles opp til fordel for vinning av jordbruks-jord, og som ikke skader naturen, eller viltets "E6" mellom attraktive viltområder!


Gjest

#18


Ønsker ikke tungtrafikk

Gjest

#19


Dette er et enormt inngrep som vil medføre store negative konsekvenser for natur og mennesker OG gjøre Trondheim fattigere!
Flere sårbare og listede dyrearter vil også bli offer for et slikt stort inngrep!
Og endelig, svært mye peker i retning av at dette forsøkes trumfet igjennom i ren makt arroganse med overhengende innhabilitet!

Gjest

#20


fordi jeg er enig i det som står lengre opp !

Gjest

#21


Normalt sunt folkevett.

Gjest

#22


Flott badested

Gjest

#23


Fordi bevaring av Bymarka er viktig.