Gjenoppta AAP for oss i karenstid

Gjenoppta AAP for oss i karenstid... Ikke glem oss. IKKE GLEM OSS.

Stortinget og Regjeringen har knesatt et nytt prinsipp når de nå forlenger AAP pga corona. De begrunner det med at det er urimelig at syke mennesker skal miste sin inntektssikring for manglende avklaring som skyldes forhold som ligger utenfor deres egen kontroll, altså at avklaringstiltak ikke kan gjennomføres og at behandlingstilbud er stengt.

Det er selvfølgelig en helt riktig begrunnelse. Det er imidlertid like urimelig at syke mennesker skal miste sin AAP, også uten corona, når avklaring tar lang tid pga NAVs forsømmelser, lange behandlingsløp og sykdommens kompleksitet. Dette siste har jo vært situasjonen helt siden stortingsflertallet endret folketrygdlovens kapittel 11. Men dette er jo også forhold som ligger utenfor den sykes kontroll!

Det nye prinsippet som er knesatt må videreføres når vi er tilbake til normale situasjoner i dette landet. De som blir syke og uføre må sikres en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de er endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd, som er en av AAP-aksjonens viktigste krav.

Det finnes veldig mange av oss... Oss som har vært litt for lenge i NAV systemet... Vi som har vært der så lenge at vi har gått maks tid på AAP, for så å bli kastet inn i karenstid uten noen økonomisk bistand... 

Mange av oss har sykdommer/plager som har tatt lang tid å bli utredet for. Mange med et kompleks sykdomsbilde med flere diagnoser. Mange av oss har vært for syke til å kombinere arbeidstrening med behandling. Tiden har gått for fort, og plutselig er vi ved veis ende.

Noen velger å ta sitt eget liv når de kommer i dette økonomiske uføre. Når man i utgangspunktet ikke klarer å bidra i samfunnet pga. dårlig helse, blir fratatt økonomisk bistand når man har gått maks tiden på AAP. Mange gir opp i kampen mot et system som svikter de svake. Kun de mest ressurssterke klarer å overleve NAV systemet. 

Som NAV klient føler man seg som at man er del av russisk rullet, eller at ting er tilfeldig. Mange opplever at NAV overprøver legers og spesialisters erklæring . En del opplever at NAV ikke leser gjennom dokumentene før de svarer, og kan si de ikke har dokumentasjon fra lege, selv når det har blitt dokumentert flere ganger at man ikke kan i arbeidstrening f.eks. 

Når man nå får høre at NAV vil sørge for at de som har AAP nå ikke vil miste dem i denne korona krisen, og at arbeidstrening ikke skal kreves... Glem ikke oss, som har mistet AAP og står uten ei krone.

Mange opplever også ektefeller som permitteres eller går konkurs, i tillegg til at man selv har mistet AAP og er for syk til å jobbe og har ingen inntektssikring.

Når man er gift og eier hus, må man selge huset og bruke opp alle midler for å få sosial hjelp.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hilde Moen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook