Nei til karenstid- La ingen miste økonomisk ytelse

Det finnes veldig mange oss... oss som har vært altfor for lenge i NAV systemet... Vi som har vært der så lenge at vi har gått maks tid på AAP, for så å bli kastet inn i karenstid uten noen økonomisk ytelse. 

Mange av oss har sykdommer/plager som har tatt for lang tid å bli utredet for. Mange med et kompleks sykdomsbilde og med flere diagnoser. Mange av oss har vært for syke til å kombinere arbeidstrening med behandling.

Ventetid på prøvesvar, utredninger og behandling er lang og det er mange instanser vi må gjennom, så vi når ikke å bli ferdig utredet, behandlet og prøvd nok arbeidsmuligheter innen tiden for AAP tar slutt. 

Noen velger å ta sitt eget liv når de kommer i dette økonomiske uføre og i tillegg må stoppe behandling de ikke lenger har råd til. Når man i utgangspunktet ikke klarer å bidra i samfunnet pga. dårlig helse, blir det å bli fratatt økonomisk bistand når man har gått maks tiden på AAP en ekstra byrde. Mange gir opp i kampen mot et system som svikter de svake. Kun de mest ressurssterke og friskeste klarer å overleve NAV systemet. 

Som NAV klient føler man seg som at man er del av russisk rullet, at man er del av et tilfeldig spill. Man kan føle at man ikke blir trodd. Mange opplever at NAV overprøver legers og spesialisters erklæring . En del opplever at NAV ikke leser gjennom dokumentene før de svarer, og kan si de ikke har dokumentasjon fra lege, selv når det har blitt dokumentert flere ganger at man ikke kan i arbeidstrening f.eks. 


Når man mister AAP er sosial stønad eneste håp... Når man er gift og eier hus, må man selge huset, bilen og bruke opp alle midler for å få sosial hjelp.

Ta bort karenstiden, og la alle ha rett på økonomisk ytelse. Man blir ikke friskere og kommer seg ikke raskere ut i jobb fordi man blir fratatt økonomisk trygghet. Er man syk, er det ikke viljen det står på. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hilde Moen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...