Gi studenter dagpenger ved permittering

sentralstyret_2020_februar.jpg

Syv av ti studenter er avhengig av inntekt fra en deltidsjobb. Nå blir mange permittert for at bedriftene skal klare seg igjennom koronautbruddet. 

Mandag 16. mars vedtok Stortinget en krisepakke for dem som mister inntekt som følge av koronakrisen. Blant annet får arbeidstakere full lønn de første 20 dagene de er permittert.  

Studenter har ikke mulighet til å søke NAV om dagpenger. De får dermed ingen bistand når de blir permittert.

Studenter holdes utenom beregningen av fattige i Norge, selv om svært mange studenter lever under fattigdomsgrensen. Studentbudsjettet er trangt. Det er også mange studenter som forsørger flere enn seg selv. Med allerede stramme budsjetter er det vanskelig for mange studenter å kutte i forbruket sitt. Mange vurderer nå om de har råd til å fortsette studiene sine.

Vi skal ivareta folket under koronakrisen, og vi skal ha et fungerende samfunn når krisen er over. Om vi skal klare det, må vi handle nå!

 

Vi krever tiltak for å sikre studentene som rammes av inntektstap under koronakrisen. Studenter må få tilgang til å søke dagpenger ved permittering.

 

 

 

Laget av: FO-Studentene

Tilsluttede organisasjoner: Fagforbundet, Fagforbundet Ung

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FO-Studentene kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook