Redd Børselv skole og Solbrått aldershjem


Gjest

/ #21

2015-06-09 22:05

Det er jo hinsides all fornuft at de siste distriktsskolene i Norges 3. største kommune ønskes nedlagt! Denne store kommunen kan ende med kun en sentralskole i Lakselv og det er jo et signal om at alle bør flytte til Lakselv. Men hvis folk flytter - så blir jo ikke til Lakselv, men mer attraktive steder som Alta, Tromsø eller lenger sørover......