Redd Børselv skole og Solbrått aldershjem


Gjest

/ #10

2015-06-02 09:37

Fordi det legges ned altfor mange småskoler i Norge - og det skjer i det stille. Ei sentralisering som medfører at småbarn blir langdistansependlere på tildels farlige vegstrekninger. I tillegg medfører dette større klasser og dårligere undervisning.