Bevar bemanning på Finse stasjon

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bevar bemanning på Finse stasjon-oppropet.


Gjest

#1

2016-07-15 00:36

Fordi jeg mener noen stasjoner bør være bemannet. Finse st er i en særstilling pga sin beliggenhet på høyfjellet - der MÅ det være folk også av sikkerhetsmessige grunner. Alt kan ikke dreie seg om stadig økte inntekter!! Hilsen fra meg som bodde mine første år mellom Haugastøl og Finse.

Gjest

#2

2016-07-15 09:28

The train route Bergen -Oslo is one of the most important traffic backbones in this country. Finnse being one of the most exposed and "fragile" stops on that route. Also quite special regarding natural resources and tourist possibilities. And to save costs on a few people posts on such location, is quite questinable, not to say -the least!! One should perhaps find other areas to save which are not so critical as Finnse station!

Gjest

#3

2016-07-15 11:50

Fordi eg meiner det er heilt uansvarlig å ha ubemanna stasjon på Finse.

Gjest

#4

2016-07-15 12:51

Bruker Finse jevnlig

Gjest

#5

2016-07-15 14:22

The staff at Finse Station are vital to the town and the environment.

Gjest

#6

2016-07-15 14:36

har jobbet i mange år på jernbanen, og liker Finse og bergens banen.

Gjest

#7

2016-07-15 14:47

Fordi jeg ofte tar toget til fjells og har et stort hjerte for Finse. Det er også nord europas høyeste beliggende stj, og verdt å bevare som åpen stj.

Gjest

#8

2016-07-15 15:40

Fordi Finse stasjon åpenbart må være bemannet. Dette pga beliggenhet, og tidvis stor trafikk. Dette er høyfjellet!

Gjest

#9

2016-07-15 20:08

Fordi det er meiningslaust å av-bemanne ...

Gjest

#10

2016-07-15 20:36

Jeg støtter alt som er viktig og det og ha bemannet stasjon på det høyeste punktet er veldig viktig.

Gjest

#11

2016-07-15 20:55

Fordi det er ekstremt viktig at Finse er bemannet.

Gjest

#12

2016-07-15 21:24

Viktig å bevare Finse stasjon og folk sikkerhet i høgfjellet

Gjest

#13

2016-07-15 21:24

Viktig for samfunnet, naturopplevelser og historien

Gjest

#14

2016-07-15 22:17

For å bevar unikl kultur, kommunikasjon og næring.

Gjest

#15

2016-07-16 08:00

Fordi Finse er unikt ! En viktig del av vår kultur-og naturarv. Fordi mange bruker det som utgangspunkt for turer, og fordi bemanning bidrar til mer trygghet i dette barske klimaet.

Gjest

#16

2016-07-16 09:43

Finse er et fantastisk sted, både som utgangspunkt for turer sommer som vinter.
Finse er også en viktig togstasjon, både som høyeste punkt på Vidda, og for turister som skal ut, og ikke minst når tog står fast pga snø og andre forsinkelser.

Gjest

#17

2016-07-16 10:50

Vi trenger lokalkunnskapen til de ansatte på finse stasjon.

Gjest

#18

2016-07-16 11:45

Finse st er i en særstilling pga sin beliggenhet på høyfjellet - der MÅ det være folk også av sikkerhetsmessige grunner. Alt kan ikke dreie seg om stadig økte inntekter!! Hilsen fra meg som er oppvokst på Finse


Gjest

#19

2016-07-16 11:50

På et slikt vær hardt sted ,og med så mange reisende både til 1222 og Finsehytten mmr. Bør det være personell tilstede.Er helt uhørt å sløyfe dette i vår moderne tid hvor service burde stå i høysete.

Gjest

#20

2016-07-16 13:20

Bemanna stasjon er m.a svært viktig for beredskapen på Finse, ved sjukdom og ulukker.

Gjest

#21

2016-07-16 15:13

Bemanning av Finse stasjon er helt nødvendig for sikkerheten for Finse-samfunnet.

Gjest

#22

2016-07-16 22:28

En bemannet Finse stasjon er en uunnværlig funksjon for å opprettholde Finse som en attraksjon for friluftsnasjonen Norge. Dette ikke bare for hytteeiere og fot- og skiturister, men for Norge som turistnasjon

Gjest

#23

2016-07-17 05:49

Fordi det handler om min sikkerhet som turist over fjellet. Norge har helt fra Bergensbanen ble bygd klart å bemanne denne stasjonen, hvorfor skal vi ikke ha råd til å gjøre det nå?

Gjest

#24

2016-07-17 10:24

Bemannede stasjoner er nødvendig for at alle skal ha likeverdig tilgang til offentlig transport.

Gjest

#25

2016-07-17 14:28

Som pensjonert NSB ansatt, ivrig kollektivreiser, fotturist i fjell og skog og Norgespatriot er vi for et åpent og tilgjengelig Norge.