Bevar bemanning på Finse stasjon

Nylig ble det gjort kjent at Finse stasjon er planlagt avbemannet i oktober 2016.  Det betyr at Bergensbanens høyeste og mest værutsatte togstasjon kun skal ha billettautomat. Det er uklokt å avbemanne Finse stasjon. Grunnen til det er følgende: 

Tog er eneste fremkomstmiddel til Finse: Ved togstans og forsinkelser mangler kundetelefonen og NSB sin nettside/ app oppdatert informasjon. De ansatte på Finse stasjon har derimot den nødvendige lokalkunnskapen om vær og føreforhold. Uten denne kunnskapen tilgjengelig er informasjonen til kundene ofte feilaktig og mangelfull. All frakt til Finse om vinteren og majoriteten om sommeren skjer via toget. De ansatte på Finse stasjon bidrar med å laste og losse. Hotellet Finse 1222 som er tenkt å overta disse oppgavene er stengt ca 4 måneder i året - i disse periodene vil fastboende og hytteeiere stå helt uten fraktmuligheter. NSB sin visjon er å være "kundenes favoritt". På Finse stansjon er tog vårt eneste alternativ, men uten bemanning kan det ikke sies å være vår favoritt.

Finse er en turistattraksjon: Finse er et attraktivt høyfjelssområde som mange tusen turister fra inn- og utland besøker hvert år på vinter- og sommerstid. Finse stasjon er sammen med Finse 1222 bærebjelken i denne turistdestinasjonen. Stasjonen med sine ansatte gir råd og hjelp til reisende. Røde Kors og Finse stasjon samarbeider tett om å bevare sikkerheten i høyfjellet. Å avbemanne Finse stasjon kan føre til økte utgifter til redningsaksjoner og vil kunne føre til at Finse blir en mindre attraktiv turistdestinasjon. Dette står i sterk kontrast til en stor offentlig satsning på Norge og norsk natur som turistdestinasjon.

Avbemanning av Finse stasjon går imot NSB sitt samfunnsansvar. Å legge ned noen av de mest miljøvennlige turistdestinasjonene vi har i Sør-Norge (med relativt små hytteenheter og uten SUV'er som står på tomgang på stasjonsområdet) går imot NSB sitt mål om "å tilrettelegge for transport av personer og gods på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte." Videre skriver NSB at konsernets "omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet." Få steder får vi så profesjonell service og dyktig veiledning som vi får på Finse stasjon. Bemanningen verdsettes svært høyt av fastboende, Finse 1222, DNT sin Finsehytta, hytteeiere og turister. Uten bemanning på Finse stansjon får vi som kunder langt færre positive møter med NSB.

 

Bevar bemanning på Finse stasjon!

 

 
 

Tine Nordgreen og Erling Svensen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )