Ja til etteradopsjonsarbeid og kompetansesenter for adopsjon!


Gjest

#1

2016-07-05 12:14

Det er på tide at familien får kvalitet i oppfølgingen etter adopsjon.

Gjest

#2

2016-07-05 12:17

Er mamma til 2 barn som er adoptert

Gjest

#3

2016-07-05 13:24

Dette er viktig for både adopterte og deres adoptivfamilier. Behovet finnes, noe bør gjøres.

Gjest

#4

2016-07-05 14:33

I Norge finnes det veldig mye solskinnsforskning på området som ikke ser trærne for bare skog! Det meste av forskningen blir tolket ut i fra statistikker som grovt sett viser at adopterte til dels kommer overraskende bra ut på de fleste parameter i forhold til en kontrollgruppe av norske barn født av etnisk norske i Norge. Problemet er jo nettopp at slike undersøkelser er for generaliserte og kvantitative slik at de ikke fanger opp individuelle, særegne og kvalitative forskjeller (les; trærne hver for seg) nettopp fordi det store bildet hele tiden spiser opp de mange små forskjellene som likevel er symptomatiske for mange adopterte. Og jada: Mange (kanskje det store flertallet) har det stort sett bra, men glem ikke at mange med god grunn også bærer på mye vanskelig historikk knyttet til oppvekst i Norge...

Gjest

#5

2016-07-05 18:49

Fordi jeg har jobbet for å få på plass PAS i Norge gjennom mange års engasjement både i Adopsjonsforum og i Nordic Adoption Council. Flott at mange drar i samme retning!

Gjest

#6

2016-07-05 18:51

Norge er forpliktet til å bistå med etteradopsjonsarbeid ovenfor familiene som adopterer og de adopterte selv.
Det er et ansvar Norge som mottakerland av utenlandsadopterte bør ta.

Gjest

#7

2016-07-05 20:34

Fordi jeg bryr meg om andre adopterte

Gjest

#8

2016-07-05 20:54

Er bestemor til ett adoptivbarn

Gjest

#9

2016-07-12 19:45

Et nødvendig tiltak. Det er manglende forståelse for adopsjonstema og utfordringer som følge av adopsjon. Et brennende tema er de nye passregler. Adopterte barn har i utgangspunktet store tilknytningsvansker som følge av traumatisk start på livet, likesom fosterbarn. Adopterte skal i tillegg føle seg tilhørende det norske samfunn, er norske, men med en svært annerledes bakgrunn.

Gjest

#10

2016-07-13 20:56

Er adoptivmor

Gjest

#11

2016-07-14 21:18

Fordi jeg er adoptivmamma og opptatt av at barna får den hjelp de trenger og at deres rettigheter blir ivaretatt.

Gjest

#12

2016-08-22 09:10

Viktig for både de adopterte og adopsjonsforeldre å ha et kompetansesenter å henvende seg til med spørsmål, råd og hjelp ved behov.

Gjest

#13

2016-09-25 06:12

Dette er viktig!