Bevar Fagerborg!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bevar Fagerborg!-oppropet.


Gjest

#1

2016-07-18 18:36

Fagerborg er et unikt sted i Oslo som har bevart sin sjel , arkitektoniske signatur i bebyggelsen og grønne bokvalitet. Den kan ikke kjøpes for penger. Det er viktig å kjempe for stedets iboende kvalitet og kultur. Det er viktig at stedets grunnklang blir opprettholdt også når det gjelder ny eiendomsutvikling. Det skjer ikke i de foreliggende planene. Og det går faktisk ikke an.

Gjest

#2

2016-08-05 13:28

MILJØMESSIGE HENSYN og fordi området må bevares med vakre bygninger som passer inn i omgivelsene.

Gjest

#3

2016-08-17 19:39

Å verne natur og gammelt bymiljø i Oslo bør prioriteres!!!!

Gjest

#4

2016-08-17 20:19

Stensparken er Oslos mest sjarmerende park. Høyhus vil ødelegge denne perlen.

Gjest

#5

2016-08-18 07:56

Født og oppvokst i Rosenborggaten 24.Døpt og
konfirmert i Fagerborg kirke
Husker godt menighetssøstrene som vandret mellom
kirurgavdelingen og medisinsk avd. på sykehuset.

Gjest

#6

2016-08-22 09:14

Fordi Oslos særpreg i alle bydeler snart er utvisket pga stygg og kraftig utbygging. Jeg bor nå på Rodeløkka, et område som har mangedoblet innbyggertallet de siste årene. Og de bevaringsverdige husene får man knapt øye på i all betongen. Byen mister sin identitet når alle de små særpregene drukner.

Gjest

#7

2016-08-22 19:11

Oslo vokser på å ta vare på et bymiljø som Fagerborg, med et helhetlig uttrykk. Dette er en enestående mulighet til å beholde og sikre uttrykket i området for ettertiden - med bygg og miljø med høy bokvalitet og et strøk verdt å besøke og å bo i.
gjest

#8

2016-08-30 20:30

Hvis jeg forstår dette riktig så tar utbyggers forslag sikte på å følge opp skadene gjort på P77 i 1976 ved å gjøre det hele enda verre. Men historieløsheten har dessverre en blomstringstid i bestemmende etater og byråd.

Sverre Landmark (Aspelin Ramm)

#9 Prosjektet er endret

2016-10-10 19:39

Oppropet bygger på en lang rekke forhold som er endret i søknaden som er sendt og som nå er til behandling. Tirsdag 11.10 skal politikerne i bydelen ta stilling til en dispensasjonssak for Pilestredet 77-79. "Oppropet" fra i sommer viser et prosjekt som aldri vil bli bygget, bl.a. er det kuttet en etasje. 


Gjest

#10

2016-10-18 20:56

Fordi Plan og bygningsetaten snart må lære seg bærekraftig byutvikling og at varierte områder er det som skaper byliv. Se til København, der de nettopp har slike høydebegrensninger. PBE må stille krav til utbygger og ikke la de bestemme seg frem for mest mulig gevinst.