Bevar studentfrivilligheten, endre ny studieforskrift!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bevar studentfrivilligheten, endre ny studieforskrift!-oppropet.


Gjest

#1

2015-09-03 19:46

Målet med livet er ikke å presse gjennom så mange normaliserte ingeniører, på kortes mulig tid, som mulig. Mangeutrolig dyktige mennesker bygger opp en stor kompetanse innen "livet" ila studietiden.
Harald Hauknes
Gjest

#2

2015-09-03 20:14

Ikke bare pga frivilighetsarbeid, men med studielånsatsen som den er "tvinges" de fleste som ikke har foreldre med hjelpsom økonomi ut i deltidsarbeid. Dette gjør det ofte vanskelig å fullføre på normert.


Gjest

#3

2015-09-03 21:11

Fordi som student så vil dette påvirke min studiehverdag. Derfor velger jeg å signere for å bevare det rettighetene jeg har som student i dag.

Gjest

#4

2015-09-03 21:55

For at Trondheim fortsatt skal være den beste studiebyen!

Gjest

#5

2015-09-03 22:34

Forslaget til endringer vil føre til store konsekvenser for studentene, både på hva gjelder studiene og ikke minst frivilligheten i trondheim! Jeg valgte ntnu fordi det gir meg muligheter, og en trygghet om at man får "en sjanse til" om man trenger det! Dette bør ntnu fortsette med, ellers taper de mange poeng fra denne studenten!!

Gjest

#6

2015-09-04 01:01

Dette vil gå ut over de som sliter mest fra før!

Gjest

#7

2015-09-04 07:33

Trussel mot frivillighetskulturen

Gjest

#8

2015-09-04 08:12

Fordi dette er noe som opptar meg og man må verne om studentfrivilligheten. Den er handlekraftig, engasjert og sterk, og det må man oppmuntre ungdommen til å være heller enn å slå ned på det. Heia!

Gjest

#9

2015-09-04 08:32

Fordi at med dette forslaget vil studenter som meg, som tar ett friår for å ta ekstra perspektivemner for å få bredde i utdannelsen sin miste retten til å fortsette på orginalmasteren etter man er ferdig.

Videre, en av grunnene til at NTNU produserer så gode hoder som de gjør er ikke bare forsi vi kan pensum på rams, det er fordi vi gjør så mye annet i tillegg til studiene, lærer ledelse i praksis, danner nettverk med fremtidens arbeidstakeree i Norge.

Til sist, enhver student som kastes ut av studiet på grunn av at den har strøket i ett fag 3 ganger er missbruk av skattepenger og kommer på ingen måte til å hjelpe Norge med ingienørmangelen i fremtiden. Eg har eksempelvis venner som har strøket i mekanikk 1 - 3 ganger, men ikke hadde noe problemer med mekanikk 2.

Gjest

#10

2015-09-04 09:43

Som medisinstudent er disse foreslåtte reglene helt kritiske. Vi har en eksamen i året, og om man stryker på denne av hvilken som helst grunn har man ingen studiepoeng fra det året. Dette skaper nok problemer allerede ovenfor Lånekassen at dette på toppen bare gjør det helt urimelig stressende å skulle prøve seg på et slikt studium. Alle må kunne være syk, ha litt slingringsmonn, kunne takle uforutsette livshendelser eller utfordringer, kunne ta feil om hva man kunne gjennomføre akkurat det året, uten å skulle tynges av vissheten om å miste studierett bare fordi papirarbeidet ikke kunne gjennomføres før eksamen.


Gjest

#11

2015-09-04 12:52

Uten fleksibilitet i studiene hadde jeg hverken blitt sivilingeniør eller fått meg en utdannelse slik Samfundet og UKA har gitt meg.
Gjest

#12

2015-09-04 13:04

Det at exphil kan ødelegge for en siv.ing-spire som ønsker å utvikle "Kunnskap for en bedre verden" er mildt sagt idiotisk! 


Gjest

#13

2015-09-04 13:44

For å beholde studentfrivilligheten og beholde et yrende og mangfoldig studieliv i Trondheim.

Gjest

#14

2015-09-04 15:30

At andre universiteter har den ordningen utvalget foreslår er ikke spesielt relevant. Som student i Trondheim med søsken og venner på høyskoler og universiteter i andre deler av landet er min erfaring at studenter med en annen ordning enn NTNU heller ville hatt flere forsøk, og rom for å kunne gjøre feil - uten å bli straffet med å miste studieplassen. Det er ikke nødvendigvis feil å gjøre noe annet enn flertallet.

Gjest

#15

2015-09-05 00:19

For å støtte studenter som endelig våger å ta til motmæle mot det neoliberalistiske universitet som kapitalen påtrykker oss.

Gjest

#16

2015-09-05 11:02

Det er ikke fagene på NTNU som gjør NTNU til ett av de beste (evt det beste?) universitet i Norge, det er alle mulighetene og tilbudene rundt studiene som gjør NTNU så bra. Jeg bruker å si at organisasjonsarbeidet jeg gjør (er leder) er det beste og mest lærerike "faget" jeg har på Gløs. En trenger ikke være et geni for å skjønne at å drive en organisasjon koster tid, som igjen koster karakterer.

Når en opp på det hele får så lite i stipend at en må jobbe vedsiden av, så blir tilværelsen mer enn stressende nok, om en ikke skal bekymre seg om å ryke på hode og ræva ut om en stryker på eksamen. Det er ikke for ingenting at NTNU har en av de høyeste depresjonsratene av universitetene i Norge. Studiehverdagen her er tøff og krevende, men utrolig givende og lærerik. 

Ikke ødelegg dette fantastiske opplegget som er Trondheim Studentby! 


Gjest

#17

2015-09-08 00:26

Fordi det finnes viktigere ting enn å gå ut på normert tid

Gjest

#18

2015-09-08 10:38

Enda jeg selv fullfører på normert tid så mener jeg at man mister et mangfold i arbeidslivet ved å snevre inn nåløyet på denne måten. Mangfold er en av egenskapene som gjør norsk arbeidskraft konkurransedyktig.

Gjest

#19

2015-09-09 23:36

Viktig å bevare studentfriheten

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2015-09-10 17:51Gjest

#21

2015-09-13 03:42

Fordi jeg føler at hvis disse endringene blir vedtatt kommer jeg til å føle et stort press og frykt hvis noe går galt. Og jeg mister mye av friheten til å gjøre andre ting utenfor studiet siden jeg føler at jeg må sitte med det hele tiden
Gjest

#22

2015-09-15 13:42

Fordi næringslivet ønsker seg studenter som har flere egenskaper enn en normert master og karakterer uten erfaring fra frivillige verv, lederroller, studentorganisasjoner og andre kvaliteter som studielivet gir. Det krever tid og derav karakterer for å verve seg i prosjekter ved siden av studiet. For å ikke snakke om de som sliter økonomisk og trenger deltidsjobb ved siden av skolen.


Gjest

#23

2015-09-20 21:25

HiST og de andre høgskolene kan ikke sammenlignes med NTNU når det gjelder hva som kreves for å stå i de forskjellige fagene.

Gjest

#24

2015-09-23 01:26

Nå som det foregår store strukturelle endringer i sektoren er det særdeles viktig at srudentstemmen blir hørt. Som en av de ansatte ved Høgskolen i Bergen sa senest i dag; "Den dagen du ikke lenger forstår at studentene spiller en viktig rolle, ja, den dagen har du ingenting ved en høyere utdanningsinstitusjon å gjøre...".

Gjest

#25

2015-09-23 17:32

For å bevare det fantastiske studentmiljøet, og at jeg som medisinstudent ikke blir kastet ut av studiet dersom jeg ligger 60 poeng bak studieprogresjon (noe som er veldig lett når man kun har én eksamen i året, på 60poeng).