Bevar studentfrivilligheten, endre ny studieforskrift!

Studentorganisasjonene i Trondheim står samlet mot de foreslåtte endringene i studieforskriften.

Endringene innebærer:

 

- innføring av 3-gangersregelen på eksamen

- innføring av strengere regler for tap av studierett

- innføring av strengere regler for permisjoner.

 

Vi ønsker et universitet som fortsetter å legge til rette for en levende studieby med studenter som engasjerer seg i frivilligheten. Studenter som kommer skjevt ut trenger et universitet som gir dem trygghet og oppfølging, ikke usikkerhet og straff.

 

Mer info om saken kan du finne her: 

http://www.studenttinget.no/sti-sak-3015-horing-om-studieforskrift-utfyllende-info/

 

Disse står bak oppropet:

 

Studenttinget NTNU

 

Studentparlamentet HiST

 

Studentrådet ved:

- Det Humanistiske fakultet

- Samfunnsvitenskap og teknologiledelse

- Arkitekt og billedkunst

- Ingeniørvitenskap og teknologi

- Naturvitenskap og teknologi

- Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

- Det medisinske fakultet

- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

 

Studentrådet for:

- Lektorutdanningene

- Sivilingeniørutdanningene

 

Samfundet

 

UKA

 

ISFiT

 

Tekna student NTNU

 

Linjeforeningene på Gløshaugen:

- Abakus

- A/F Smørekoppen

- Arkitektstudentenes Broderskab

- Berg

- Delta

- Høiskolens Chemikerforening

- H.M Aarhønen

- Hybrida

- Janus

- Leonardo

- Mannhullet

- Nabla

- Omega

- Online

- Placebo

- Spanskrøret

- Timini

- Volvox og Alkymisten

- EMIL

Masterforeninger:

- Poka Yoke

 

Linjeforeningene på Dragvoll: 

- Paideia

- Pareto

- JumpCut

- Lipton

- Erudio

- CAF

- Akwaaba

- Eureka

- Apoeiron

- Socius Extremus

- IVRig

- Communitas

- Kultura

- Theodor

- Fáureningen

- De folkevalgte

- Psykolosjen

- Det Historiske Selskab

- Primetime

 

Linjeforeninger fra Høgskolen på Gjøvik:

- Login

- RIK

 

Faddervaktordningen Trondheim

 

Velferdstinget Trondheim

 

AUF Studentlag Trondheim

 

NITO studentene NTNU

 

Ingeniører Uten Grenser NTNU

 

Akademisk Radioklubb