Sundenglenes hjelpegruppe for trengende må få beholde lokalene


Gjest

#1

2015-08-09 14:17

Et viktig tiltak for de som trenger hjelp av ulike årsaker. Det beste må vel være at naboene ikke får vite at nettopp du får hjelp. Uten at vi får tilfredstillende lokaler blir det vanskelig å drive dette tiltaket videre. Dette er et tiltak som ikke diskriminerer men inkluderer.

Gjest

#2 Re:

2015-08-09 14:58

#1: -  

 Tusen takk for de ordene


Gjest

#3

2015-08-09 16:22

Fordi sundenglene er en meget viktig institusjon i vårt samfunn og derved fortjener de all den støtte de kan få.

Gjest

#4

2015-08-11 10:50

Fordi jeg har fått forståelse for at de som jobber for å hjelpe, har gjort en god jobb. Hørt at det er mange tiltak som blir gjennomført og fremdeles er det mange som trenger hjelp.

Gjest

#5

2015-08-11 16:33

For da e viktig sak

Gjest

#6

2015-09-28 21:27

Sundenglene gjør et viktig bidrag i å fremme verdier som handler om å hjelpe, dele og bry seg!