e39

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra e39-oppropet.


Gjest

#1

2015-06-19 17:59

Som gammel Laksevåggutt må jeg spørre om hvor idiotien ble oppfunnet!!!!!

Gjest

#2

2015-06-19 18:08

Signer i vei! Dette går ikke an

Gjest

#3

2015-06-19 18:11

En av de siste perlene vi har igjen på Laksevåg.

Gjest

#4

2015-06-19 18:13

Jeg er der i fra.

Gjest

#5

2015-06-19 18:32

Det er på tide at folk i Bergen begynner å reagere på galskapen som vegvesenet holder på med. Dette gjelder også våre politikere.

Gjest

#6

2015-06-19 18:43

Laksevåg fortjener bedre!

Gjest

#7

2015-06-19 18:57

Når ikke veivesenet selv innser galskapen i, først å skape et et meget flott område ved en "trafikkmaskin" for deretter å fylle det til med stein, så må andre med fornuften i behold, fortelle "de allmektige" at dette rett og slett er sløsing og misbruk av skattebetalernes penger, og at dette finner vi oss ikke i.

Gjest

#8

2015-06-19 19:05

Komplett idioti å ødelegge Liavannet og dermed den omliggende natur. Liavannet er perlen i denne naturen!

Gjest

#9

2015-06-19 19:12

Dette er for dumt, rett og slett.

Gjest

#10 Kan ikke bli mer enig...!!!

2015-06-19 19:30

#5: -  

 


Gjest

#11

2015-06-19 19:33

Fordi det er helt borti natten galt å først bruke år på å pusse opp og bråke for alle naboene i Nipedalen og rundt, for så å ødelegge alt igjen pga steinmasser som skal kjøres langveisfra og deponeres. Det er blitt nydelig nå, og sånn vil vi ha det. Massiv sløsing med skattebetalernes penger er det.

Gjest

#12

2015-06-19 19:34

Fordi Bergen trenger denne friluftsplassen, fordi jeg er fra Laksevåg, fordi jeg har minner fra Liavannet fra tiden det var drikkevann og Kanadaskogen var et eventyr. Og fordi jeg er utdannet i bl.a. ferskvannsbiologi, og lokal Førdefjord er uønsket. Skaden er stor nok som den er.

Gjest

#13

2015-06-19 19:34

Fordi det er blitt så fint der No☺. Korfor ødelegge det igjen. ..det er jo sløsing med penger

Gjest

#14

2015-06-19 19:41

Ønsker at vakker natur må bevares, ikke raseres av de som ikke tenker på våre etterkommere!

Gjest

#15

2015-06-19 19:43

Få slutt på idiotiet og sløsingen med folks skattepenger og tid!! driver dere å sysselsetter dere selv for å ha noe å gjøre på? først gjøre det fint, for så å ødelegge?


Gjest

#16

2015-06-19 19:44

Vi som bor på Laksevåg har behov for rekreasjonsområde, kunne komme til vann med bademuligheter, og ikke minst parkområder hvor alle kan komme frem, både gående og de som ikke kan bruke bena.

Gjest

#17

2015-06-19 19:44

Folk trenger å få Liavatnet tilbake og nå blir det tilgjengelig for alle. Ikke ødelegg Liavatnet.

Gjest

#18

2015-06-19 20:02

Er uenig med at det skal raseres og bygges opp igjen senere.

Gjest

#19

2015-06-19 20:16

Som gammel Laksevåg gutt, støtter eg dette.
Vegvesenet kan bruke steinen mer fornuftige i Grimesvingene.

Gjest

#20

2015-06-19 21:15

For å bevare naturen.

Gjest

#21

2015-06-19 21:16

Fordi jeg bor i området og bruker det ukentlig til turer og rekreasjon. Det må da kunne finnes andre områder hvor ulempene er mindre synlige og fordelene større sett i et litt større perspektiv enn det Statens Vegvesen gjør i dette tilfellet med Liavannet.

Gjest

#22

2015-06-19 21:22

For det at det er helt idiotisk å bruke så mye kroner på lage det fint og deretter fylle det med steinmasser, tydeligvis har vi plenty med kroner til å lage/ oppruste vei her i Vest.

Gjest

#23

2015-06-19 21:51

Har badet og fisket i vatnet før i tiden. Er mot det absurde med først å ordne det flott rundt vatnet for så å fylle på med stein. Slik idiotisk forehavende bør stoppes!

Gjest

#24

2015-06-19 22:58

Dette er helt hårreisende, og må stoppes!

Gjest

#25

2015-06-19 23:15

Eg vil ha det vanne der.. Vi må slutte å fylle i alle vann med veiene..