e39

Nei til steindeponi ved Liavannet.

Statens Vegvesen planlegger å ødelegge den nye sandstranden og strandpromenaden ved Liavannet med stein fra E39.

Vi krever at planene om å fylle Liavannet med stein stanses. Disse underskriftene tilkjennegir at vi ønsker saken behandlet som et innbyggerinitiativ jf kommunelovens §39a. Vi trenger 300 underskrifter for at bystyret må behandle saken.


Øvre Nipedalen og Lyngbøkollen Velforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen