Vern Bergerskogen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vern Bergerskogen-oppropet.


Gjest

#1

2015-03-27 19:35

Vi er naboer til Bergerskogen og ønsker ikke utbyggingen som vil ha store negative konsekvenser for det lokale naturmangfoldet samt ødelegge viktige tur-og skoleveier i nærområdet..

Gjest

#2

2015-03-28 07:10

Jeg har vokst opp på Berger og dermed og i denne skogen. Her har jeg gått mange turer med mine forfedre, onsdagsrenn, aktiviteter med Berger skole, telttur etc. Denne skogen er Nesoddens lunge og veldig viktig for bygdas innbyggere og dyreliv. Bergerskogen MÅ vernes, og dette er et viktig!

Gjest

#3

2015-03-28 15:11

Nok folk. Aldri nok trær.
Morten Olsen, Oslo

#4

2015-03-28 17:31

Her er det helt klart at noen her burde tilsnakkes ganske kraftig. Det er voldtekt på en viktig naturperle. Ingen utbygging er verdt denne vanvittige ødeleggelsen.


Gjest

#5

2015-03-29 00:01

Fordi det er en av de aller siste hundremeterskogene på nordre Nesodden, fordi det er en praktfull natursti og skolevei for en mengde barn, fordi det er en spennende lekeplass, og fordi utbygging vil ødelegge habitater for rødlistearter.

Gjest

#6

2015-03-29 08:26

Viktig å ta vare på!

Gjest

#7

2015-03-29 09:01

Nesodden har store områder som egner seg bedre for utbygning en denne skogen. Skogen har en viktig funksjon for alle beboerne i området og inneholder mye gammel eik og annen edelløvskog som er vesentlig for mange rødlistede arter.

Gjest

#8

2015-03-29 14:17

Fortettingen på nordre del av Nesodden har løpt løpsk. Det er nå svært viktig å bevare småområder med ubebygget utmark, innimellom all bebyggelsen, i denne delen av kommunen!

Gjest

#9

2015-03-29 14:54

Ikke ødelegg flott blandingsskog med bla. gamle eiketrær, det er mer enn nok trist, mørk granskog å ta av her!

Gjest

#10

2015-03-31 18:25

Oppvokst på Berger :-)

Gjest

#11

2015-04-01 07:04

Det gjør rett og slett vondt å se hvordan vakre naturområder går tapt bit for bit. Det bor noen i denne skogen. Sårbart liv trenger vern. Å ta vare på mangfoldet må få konsekvenser.
SHF

#12

2015-04-24 08:00

Har ikke tatt endelig standpunkt for å kunne signere dette oppropet. Når man legger ut dette her på face bør man vise også skisse over hva som eventuelt blir "rasert" av Bergerskogen. Denne fremstillingen er for ensporet. Slik det er fremstilt her med oversiktsbildet skulle man tro at hele skogen skal raseres. Og bekken er nevnt i flertall. Blir den borte?

Legg korrekte fakta på bordet her. Jeg har nå bodd ved Bergerskogen i over 30 år og det er mitt nærområde.  

 

Sommerboer

#13

2015-04-24 08:13

Jeg er oppvokst på Ursvik (sommerhus). Jeg minnes med stor glede de spennende turene i skogen hvor Steinerskolen nå står. Den fine bekken, steinrøysa med fantastiske krystallstener, blomstereng i midten hvor vi kunne ligge og se blomstene fra undersiden, vi fant røtter som smakte lakris, freden og roen... Så kom disse såkalte naturvernerne og raserte alt sammen og satte opp tidenes mest glorete og styggeste bygg. Ja, er bitter for det fortsatt

Ulf Krange
Forfatteren bak dette oppropet

#14 Re:

2015-04-24 12:09

#12: SHF -  

 Det ligger en del informasjon her: www.bergerskogen.org


Gjest

#15

2015-04-30 20:01

Jeg er veldig glad i natur og dyr ,det er bra for kropp og sjel.

Gjest

#16

2015-05-06 13:21

Det trenges grønne lunger på Nesodden!

Gjest

#17

2015-05-06 17:35

Fordi skog, natur og fugleliv og alt anna dyreliv er livsviktig!

Gjest

#18

2015-05-06 18:10

Nesodden trenger grønne lunger i fremtiden

Gjest

#19

2015-05-06 20:46

har hatt hele min barndom på Solåsen, Hellvik

Gjest

#20

2015-06-02 18:55

Det bygges ut alt for mye alt for fort her ute på halvøya. Barnehager og ikke minst skolene (Tangen og Berger) er fulle nok som de er. Det må jo være plass til alle disse menneskene som skal flytte hit.
Og noen puste lommer må vi ha igjen her. Våre etterkommere må også få lov til å oppleve skog og natur "rett utenfor døra si"

Gjest

#21

2015-06-11 06:06

Dette er en liten, viktig skog som skal være den nordligste eikeskogen i europa. Vi trenger noen grønne lunger som ikke blir ødelagt av utbygging og flatehogst.

Gjest

#22

2015-10-07 14:15

viktig å verne

Gjest

#23

2016-01-15 08:08

Dette er en biologisk rik skog og et viktig grøntområde for lokalbefolkningen

Gjest

#24

2016-05-04 05:50

Jeg er oppvokst på Nesodden og synes det er utbygd nok som det er der ute og skog må vi ha!