Ikke la kuttene ramme skolen og barna våre hardest

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Ikke la kuttene ramme skolen og barna våre hardest-oppropet.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2014-11-10 11:49Gjest

#2

2014-11-13 13:05

Det er tullete å kutte i skolen. Skolen er framtiden.

Gjest

#3

2014-11-13 15:03

Skuffende!

 


Gjest

#4

2014-11-13 19:54

Helt talentløst og ikke minst kunnskapsløst. Denne blå blå regjeringen som hadde som hovedmål å styrke skole og lærere. De kutter på de som skal være fremtidens ressurser.


Gjest

#5

2014-11-14 12:55

Jeg er farmor !

Gjest

#6

2014-11-15 17:42

Dette var et veldig bra opprope.
Michel Lende
Stavanger

#7

2014-11-16 22:21

Jeg selv har jobbet på en skole, der det va mange barn som trengte oppfølging både sosialt og faglig, veldig dårlig vis det skal gå ut over barna! Det vil også ramme de voksne som ikke har mer og spille på, og må være den ene og alene med 30 barn og av de er det 5 stk som trenger en til en voksen hver dag. Hvordan får de dette til? 

Det er skuffende!!!


Gjest

#8

2014-11-17 10:02

Nok en gang skal kutt ramme barn, oppvekst og opplæring. At det må kuttes i forhold til mindre forventede skatte inntekter i vår kommune kan de fleste ha forståelse for, men nok en gang skal det gå ut over de som skal bidra til skatte inntekter i fremtiden. Denne regeringen gikk til valg på å skape "Drømmeskolen, Drømmelæreren". Dette utsagnet ligger som en Hildring i horrisonten. I sommer var streiken et faktum og flere skoler "sparte" i forhold til Ikke utbetalt lønn. Dette var penger bevilget i budsjett for 2014 som kommunen velger å "disponere" på annet vis. Det vil si at kutt for den enkelte skole er betydelig større en det som den enkelte skole har blitt varslet om. Dette vil jeg kalle rett og slett respektløst. Skolene i dag snur på hver krone, utnytter hver ressurs allerede og vi vet ikke lenger hvor vi skal spare inn.

I 2014 ble det besluttet å kutte i skolefrukt ordning for å disponere midlene til videre utdanning til lærere. Det hadde vært interesant å vite hvor disse midlene ligger i dag? Hvor og til hvem er midlene gitt? Hvor i videreutdanning er midlene gitt?

Det er på tide å stille større krav til styret, både kommunalt og nasjonalt!

 

Ann Kristin Lima Karlsen

Driftstyreleder Kristianslyst skole


Gjest

#9 Kuttene er konkretisert til 34,5 millioner

2014-11-18 22:46

Nå sier Aftenbladet.no at flertallskoalisjonen i bystyret har blitt enige om et kutt på 34,5 millioner kroner for 2015. 

 http://kortlink.no/KBv

Dersom dette blir virkeligheten blir kuttet altså mindre enn halvparten så stort som Rådmannen foreslo og skolene vil rammes mer på linje med andre sektorer i Kommunen.  En tredjedel av kuttet er tenkt oppnådd gjennom dyrere SFO. Ingen grunn til jubel selv om det så ut til at det skulle gå  enda lengre.

Heier på forebygging

#10 Forebygging

2014-11-18 23:00

Det er mye fokus på at flere og flere dropper ut av videregående skole og hva som kan gjøres for å forhindre dette. Da er det forunderlig at det skal kuttes i grunnskolen når forskning sier at det er i grunnskolen en legger grunnlag for videre skolegang. Tilrettelegging, godt skolemiljø og gode relasjoner til elevene er en viktig forutsetning for å motivere elever til å gjennomføre og bestå både grunnskole og videregående opplæring. Min påstand blir derfor; mindre ressurser i grunnskolen, fører til mer drop out i videregående skole og personer som står utenfor arbeidslivet. Hva vil det koste kommunen å få disse ut i jobb igjen? Jeg vil påstå at Kutt i grunnskolen sannsynligvis vil føre til større utgifter for kommunen i et lengre perspektiv.

Velg alias

#11 Re:

2014-11-19 21:51

#8: -  

 Bra Ann Kristin, grei beskjed til de som i utgangspunktet skal ta vare på ungene og legge føringer for deres framtid.

Har selv lagt inn innlegg nr # 4

Arild B  Vassøy ;)