Ikke la kuttene ramme skolen og barna våre hardest

Vi oppfordrer alle som ønsker å vise sin misnøye med kuttforslagene i skolen til å møte opp utenfor foredragshallen i rådhuset (Øvre Kleivegt 15) 

onsdag 19. november kl 17.40. (møtet begynner kl 18)

Dette er en koordinert aksjon for alle skolene i Stavanger, og vi er avhengig av din hjelp. Ta gjerne med ungene. 

Avis og TV kommer, så vi bør være synlige!

 
FAU ønsker å belyse konsekvensene av hva skolekuttene vil kunne bety for ditt barn, samtidig som vi oppfordrer til at du engasjerer deg for at kuttene skal ramme minst mulig. De som ønsker å lese mer, kan se på lenkene nederst i e-posten. 

Stavanger kommune kan oppleve opp mot 400 mill (ca 4% av totalbudsjettet) i redusert skatteinntekt for 2014. Dette foreslås å dekkes inn gjennom kraftige kutt fremover på mange områder, blant annet i skolene. Hva FAU erfarer, vil kuttene på skole ligge opp mot 80-120 mill (ca 10% av skolebudsjettet), noe som kan utgjøre omkring 1-2 mill for hver skole. Dette vil selvfølgelig få alvorlige konsekvenser, som direkte vil ramme ditt barn.

Det er vanskelig å si hva de nøyaktige tallene blir og hvilke konkrete konsekvenser som kommer ut av dette. Først vil det gå ut over de ikke-lovpålagte oppgavene, men det vil også utvilsomt gå ut over lærertettheten. Ut fra saksdokumentene kan en vente kutt på skolen som kan føre til:

 

- kutt av 2-3 lærerårsverk

- lavere lærertetthet 

- bortfall av leseveileder og regneveileder 

- ingen mulighet å følge opp "tidlig innsats"

- bortfall av etter- og videreutdanning av lærere og ledelse, samt reisestipend

- ikke kunne gi elevene kulturopplevelser med bortfall av den kulturelle skolesekken

- bortfall av ulike prosjektarbeid

- ikke kunne opprettholde særlig svømmeopplæring 

- vekk med bibliotek

- ikke kunne tilby leirskoleopphold

- nedprioritering av IT- og fagsystemer, samt digital læringsplattform

- bortfall av rektorskolen og utviklingspermisjon for virksomhetsledere

- omorganisering av SFO 

- omorganisering og nedbemmaning av spesialundervisningen 

- mindre til miljøarbeidere, assistenter og spesialpedagoger

- nedbemanning i PPT

- nedleggelse av driftsstyreordning

- nedleggelse av sekretariat for Kommunalt Foreldre Utvalg (KFU)

- bortfall av medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser for foreldre

- bortfall av miljøsertifiseringsordninger og "Grønt flagg" og gå-til-skolen-aksjoner

 

Skolen kan muligens redusere noen timer med ikke-lovpålagt undervisning i uka, noe som likevel utgjør lite i budsjettsammenheng. Så det er helt klart at kuttene vil berøre lærerårsverk og drift, noe som gir dårligere undervisning for ditt barn og på sikt kan gå ut over trivsel på skolen. Belastningen på gjenværende lærere blir større, og ledelsen må i større grad trå inn i den vanlige undervisningen. Det vil kunne gi mindre motivasjon og jobbtilfredshet, samt svakere ledelse og mulighet til å følge opp de ansatte, som igjen kan føre til økt sykefravær. Når en da ikke har lærere å ta av, får en problemer med å fylle behovet av vikarer. Uten vikarer og uten nok penger, kan en glemme videreutdanning av lærere. Vil dette gi en dårligere skole? Miljøarbeidere med fokus på mobbing forsvinner. Videre vil mange av de kjekke sosiale aktivitetene og prosjektene utenom skoleplanen kanskje forsvinne. Det som gjør skolen vår til et stimulerende læringssted og det som gjør at vi skårer høyt på trivsel, faller vekk. Biblioteket blir gjerne borte. Hva vil skje med skolemiljøet på sikt? Skolen har også elever med lovpålagt rett på tilpasset undervisning. Hvordan vil dette påvirke dem, som kanskje trenger det mest?

Det blir vanskelig for skolen fremover om kuttene blir som varslet, og ditt barn rammes. For å gjøre noe med det, må du si fra til media og politikere at du ikke finner deg i at skolene rammes så hardt. En kan si dette direkte til politikerne på telefon og e-post, eller en kan møte opp på møtene med plakater og vise sin bekymring. 

 

Budsjettet ble lagt frem av rådmannen fredag 31.10.14. Deretter kan politikerne justere i forhold til hva de mener er viktig. 

Neste møte i oppvekststyret er 19.11.14 kl 18.00 i foredragshallen i Rådhuset (Øvre Kleivegt 15), og dette møtet er åpent for alle. 

Budsjettet skal så vedtas i formannskapet 27.11.14 kl 15.30 i formannsskapssalen i Rådhuset (Øvre Kleivegt 15), før det endelig vedtas i bystyret 15.12.14.

Vi kan møte opp for å si hva vi mener. Ta med plakater og fakler. Det nytter!

 

Lenke til saksdokumenter, møtekalender og kontaktopplysninger til oppvekststyret og formannskapet:

http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunalstyret-for-oppvekst1/Kommunalstyret-for-oppvekst/

http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Stavanger-formannskap1/Stavanger-formannskap/#moter/2014/140840