Redd kursene våre - stopp studieforbundskuttet til frivilligheten


Gjest

#1

2014-11-03 10:59

Mitt navn er Bjørn Till.

Jeg er musikalsk leder i Samspillbandet, et musikktilbud spesielt tilrettelagt for fysisk- og psykisk handikappede, med over 20 medlemmer fra Moss-Rygge-Vestby og Frogn.

Kutt i offentlig pengestøtte til grupper som Samspillbandet, som er et tilrettelagt musikktilbud utelukkende for mennesker med fysisk- og psykisk handikap i Moss og omegn, vil ramme denne gruppen mennesker urettferdig hardt. Det samme gjelder alle tilsvarende grupper i samme situasjon som oss på landsbasis.

Uten tilstrekkelig offentlig eller annen økonomisk støtte til fortsatt drift, vil Samspillbandet på sikt gå en meget usikker fremtid i møte, og i verste fall risikere nedleggelse.

Mitt inntrykk av den politiske behandling av denne saken, er at ingen egentlig har tatt seg bryet med å se nærmere på detaljene rundt hvem kuttene i støtten til musikkrådenes studieforbund faktisk kommer til å ramme aller verst.

Ei heller undersøkt hvilke konsekvenser dette vil få på sikt for titusener av mennesker som Samspillbandets medlemmer rundt om i Norge – om disse kuttene vedtas.

Personlig mener jeg våre politikere må øremerke midler til sikring av drift til musikkgrupper som tilbyr fullverdig, meningsfull, målrettet, musikalsk opplæring på de handikappedes egne premisser, slik Samspillbandet og andre liknende grupper rundt om i Norge gjør og tilbyr sine medlemmer.

Meningsfulle, tilrettelagte musikktilbud for fysisk- og psykisk handikappede, som Samspillbandet, vokser ikke på trær, og fortjener virkelig å bli tatt vare på. Også av det offentlige. Se oss som en investering vel verdt å satse på.

Samspillbandet er et aktivt utespillende band som spiller 7-8 konserter rundt om i landet i året.

Samspill har helt siden oppstarten 1. september 1993 vært drevet av 6-8 entusiaster, som frivillig stiller opp og gjør dette arbeidet gratis på sin fritid. Dessverre har vi ikke også lommebok stor nok til å finansiere selve driften av bandet selv også. Det er derfor grupper som oss er så sårbart avhengige av den lille offentlige og private støtten vi klarer å skrape sammen for å få det til å få rundt gjennom året.

Istedenfor å redusere støtten til musikktilbud som dette, se heller nærmere på det relle behovet vi har for nødvendig økonomisk støtte til å kunne videreutvikle, utøke, og forbedre denne typen tilbud til handikappede rundt i Norge.

Til slutt vil jeg invitere dere, våre politikere, til å komme på besøk med en delegasjon til oss i Samspillbandet i Personalpartners lokaler i Carlbergveien 5 i Rygge en onsdagskveld mellom kl. 18 og 20, slik at dere ved selvsyn får oppleve den enorme musikalske gleden og utfoldelsen som blant annet pengestøtten fra det offentlige er med på å bidra til å virkeliggjøre for våre medlemmer. Det vil bli en opplevelse dere sent kommer til å glemme.

Med vennlig hilsen

Bjørn Till, musikalsk leder i Samspillbandet Moss-Rygge


Gjest

#2

2014-11-03 11:06

Å gå på kurs dei frivillige organisasjonane arrangerar aukar livskvaliteten til den enkelte ved å lære og å vere i eit sosialt fellesskap. Det er difor særs viktig at terskelen, for både unge og vaksne, er låg. Å kunne tilby kurs, utan altfor høg avgift, har synt seg å vere veldig avgjerande for kursdeltaking. For Norges Husflidslag er også kursverksemda så viktig i arbeidet/oppgåva med å ta vare på handlingsboren kulturkunnskap

Gjest

#3

2014-11-03 11:12

Merkelig logikk!! Denne regjeringen snakker varmt og ivrig om hvordan de skal sørge for at det skal vokse og gro også når oljegullalderen er på hell, men hvorfor da kutte der hvor det allerede gror? Frivillig og motivert kunnskap er det beste utgangspunkt for et dynamisk og godt samfunn. Men noen må sørge for at den er tilgjengelig. Det gjør studieforbundene. I tillegg er det mye for pengene.

Gjest

#4

2014-11-03 11:18

Har signert

Gjest

#5

2014-11-03 11:28

Dersom Regjerenginga gjør alvor av dette kuttet, så vurderer jeg seriøst å BOIKOTTE Høyre!

Gjest

#6

2014-11-03 12:57

Vi sier NEI til et kutt som vil ramme lokal opplæring og lokalt kulturliv – vi sier JA til å beholde opplæring i sangkor, musikkorps, livredning, blindeskrift, teater, ledelse, IT for seniorer, husflid, håndverk, snøskredfare, spansk, organisasjonsdrift og livsmestring for kronisk syke. Og mye, mye mer.

Gjest

#7

2014-11-03 13:21

Det var den særdeles dårlige Debatten på NRK som gjorde meg Forb...

Gjest

#8

2014-11-03 13:40

Det er viktig å bevare kompetanse å utvikling i frivilligheten i norge.

Gjest

#9

2014-11-03 14:36

Det var en demokratisk handling å stemme makthaverne der de nå sitter. Dette er en udemokratisk handling mot oss som begrenser livskvaliteten til blant annet de som bygde opp landet vårt. Oppfordrer alle mine kjente å signere under dette oppropet.

Gjest

#10

2014-11-03 14:36

Fredrikstad Trekkspillklubb har flere musikalske
ledere da vi er et hovedorkester og 3 grupper.
Vi søker hvert år om støtte.Dette går til å dekke
lønn til våre musikalske ledere.Hvis det kuttes
for vi problemer med å beholde disse

Gjest

#11

2014-11-03 15:32

Heilt horribelt !!!!

Gjest

#12

2014-11-03 16:00

Medlemmer i Larvik Revmatikerforening her må dere støtte dette oppropet! Det vil være ille dersom vi mister denne støtten til kursvirksomhet mm. fra Studieforbundet

Gjest

#13

2014-11-03 17:16

Det å få støtte til å arrangere kurs er meget viktig, vi er mange lag som sliter med økonomi. Vi vil få det enda vanskligere med å få nye tillitsvalgte, dersom støtten faller bort. Mange vegrer seg for å ta verv dersom det blir mer snakk om å samle inn penger til kurs istaden for å skape aktivitet.

Gjest

#14

2014-11-03 18:10

VELDIG viktig!

Gjest

#15

2014-11-03 18:15

Cobien Claringbould

Gjest

#16

2014-11-03 18:50

Vær så snill og hjelp oss i de frivillige interesse organisasjonene....Vi trenger den støtten vi får fra studieforbundet vårt. Håper du hjelper oss med å signere <3 På forhand takk :-)

Gjest

#17

2014-11-03 18:54

Frivilligheten trenger mer - ikke mindre - penger. En liten og ny organisasjon som Voksne med medfødt hjertefeil er avhengig av støtte for å kunne vokse seg stor og sterk. Det er ikke gratis å drive en organisasjon og å drive viktig kursarbeid - selv om vi jobber frivillig.

Gjest

#18

2014-11-03 19:11

SNU før det frivillige musikkmiljøet som betyr så mye for mange, unge og gamle, forsvinner...


Gjest

#19

2014-11-03 19:32

Viktig sak for frivillige organisasjoner

Gjest

#20

2014-11-03 20:11

Vi i Seniordans Norge utdanner instruktører og danseledere med tilskudd fra
vårt studieforbund. Seniordanser og sittedans er av stor helsemessig betydning både for våre over 12ooo medlemmer og for eldre og beboere på sykehjem. Sittedansen er et lyspunkt i tilværelsen for demente som gjennom den får fysisk aktivitet som de sårt trenger.

Gjest

#21

2014-11-03 22:03

Frivilligheten trenger de kronene som er. Håndverk og tradisjoner er verdt å ta vare på.Korps og idrettslag ute i distriktene vil fort bli borte om tilskuddene til frivilligheten blir borte, Det samme vil skje med de tilbud som gies til eldre.

Gjest

#22

2014-11-03 22:50

Seniordans Norge, region Sørlandet ønsker fortsatt å kunne få støtte til sitt arbeid for forebyggende helse gjennom studieforbundet kultur og tradisjon. Anne Lise Schaldemose

Gjest

#23

2014-11-04 07:04

JA til frivillighet.

Gjest

#24

2014-11-04 07:38

Svært så viktig for alle former for frivillige organisasjoner

Gjest

#25

2014-11-04 09:07

Signert og delt, dette er en viktig inntektskilde for å holde kursene våre så rimelige som mulig. Dess flere som har råd til å dra på kurs dess høyere nivå klarer å holde. Noe som vi er avhengige av når det blir alvor.