Tannhelse inn i egenandelsordningen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Tannhelse inn i egenandelsordningen-oppropet.


Gjest

#201

2015-04-22 14:07

Synes det er et rettferdig krav!

Gjest

#202

2015-04-22 14:37

Fordi tannhejlsetjenesten burde ha vært med i egenandelsordningen for lenge siden.

Gjest

#203

2015-04-22 14:40

Fordi jeg sjelden har råd til å prioritere behandling,og sånn ser det ut.

Gjest

#204

2015-04-22 14:50

Viktig! Signert!

Gjest

#205

2015-04-22 14:54

For noen år siden skadet jeg kjeven i en sykkelulykke, knekte den på tre steder. Kjeven ble reparert flere ganger på sykehus uten at jeg ble belastet, men tennene som faktisk står i kjeven og som ble skadet alle som en - ble ikke dekket. Det er ikke få kroner jeg har måtte betale i årenes løp. Derfor skriver jeg under og tenker både på meg selv og alle andre.

Gjest

#206

2015-04-22 14:59

Tennene er ein del av kroppen, skulle bare mangla om det ikkje skulle vera same ordninga for eigenandelen på tannbehandling som behandling av andre kroppsdeler

Gjest

#207

2015-04-22 15:26

For det er altfor dyrt å gå til tannlegen.

Gjest

#208

2015-04-22 16:07

For at alle skal ha mulighet for god tannhelse, tannbehandling i Norge har blitt så dyr at mange ikke har råd eller prioriter dett


Gjest

#209

2015-04-22 17:06

Dårlige tenner = Dårlig helse.

Gjest

#210

2015-04-22 17:07

Er lei av at tenner ikke er en del av kroppen ifølge helse(u)vesenet

Gjest

#211

2015-04-22 17:10

Signer fort som fy

Gjest

#212

2015-04-22 17:36

Synes tannlegene har blitt veldig dyre.

Gjest

#213

2015-04-22 18:15

Fordi jeg vet at dårlig tannhelse kan gi dårlig generell helse, både fysisk og psykisk, og at mange ikke har råd til å ta vare på tannhelsa si!

Gjest

#214

2015-04-22 19:44

Fordi jeg er uføretrygdet og gjerne hadde sett at dette kom inn under egenandelsordningen

Gjest

#215

2015-04-22 19:47

Har dårlige tenner selv og mener at det er en skandale at vi ikke har et tannlegesystem som vi har m legeordningen

Gjest

#216

2015-04-22 20:02

Tenner en del av kroppen og bør sidestilles med all medisinsk behandling hos lege og sykehus. I dag er det såpass kostbart at mange ikke har råd og ender opp med stygge tenner, uten tenner og også grufulle gebiss som også gir smerter både fysisk og psykisk. Dette kan videre føres til store psykiske lidelser pga krenkelse og stigmatisering. Lav selvfølelse og følelse av avmakt. Dette vil jo igjen belaste vårt helsesystem, eks Nav I form av ulike stønadsordninger, uføretrygd eller sosialhjelp. Mange vil måtte gå til Psykolog. Vi betaler mye skatt og avgifter for å få tilgang på goder. Disse godene Bør også inkludere tenner, og da mener jeg alltid besøk hos tannlege inkludert implantasjon isteden for gebiss ved tannkjøtt/festesykdom eller skade. En skam at dette ikke er en ordning som er lovfestet. Mange drar dermed ut av Norge for å få fikset tennene .


Gjest

#217

2015-04-22 20:29

Først og fremst vet jeg om mange som har dårlig råd og har tannsykdom og ikke har råd å gå til tannlegen.Jeg selv er ufør og har ikke sjangs i havet å ha råd til å gå til tannlege.

Gjest

#218

2015-04-22 21:42

For tennene er også en del kroppen og tannlegen tar alt for mye

Gjest

#219

2015-04-22 21:58

Viktig tenner er en del av kroppen

Gjest

#220

2015-04-22 22:02

Kom igjen folkens

Gjest

#221

2015-04-22 22:23

Fordi eg har en inntekt som gjør at eg ikke har mulighet til å fikse tennene. Uførepensjon. Så har trukket 5 av tennene selv..og flere står for tur. :-(

Gjest

#222

2015-04-23 05:39

Tannhelse på lik linje som resten av kroppen ;)

Gjest

#223

2015-04-23 06:23

Jeg vet om flere som ikke har råd til tannbehandling av tennene sine.Derfor bør dette med tannhelse inn i egenandelsordningen.

Gjest

#224

2015-04-23 06:35

Fordi det burde være en selvfølge.

Gjest

#225

2015-04-23 08:03

For at også vi som er ufør og går på trygd også skal ha mulighet å gå til tannlege!