Tannhelse inn i egenandelsordningen


Gjest

/ #216

2015-04-22 20:02

Tenner en del av kroppen og bør sidestilles med all medisinsk behandling hos lege og sykehus. I dag er det såpass kostbart at mange ikke har råd og ender opp med stygge tenner, uten tenner og også grufulle gebiss som også gir smerter både fysisk og psykisk. Dette kan videre føres til store psykiske lidelser pga krenkelse og stigmatisering. Lav selvfølelse og følelse av avmakt. Dette vil jo igjen belaste vårt helsesystem, eks Nav I form av ulike stønadsordninger, uføretrygd eller sosialhjelp. Mange vil måtte gå til Psykolog. Vi betaler mye skatt og avgifter for å få tilgang på goder. Disse godene Bør også inkludere tenner, og da mener jeg alltid besøk hos tannlege inkludert implantasjon isteden for gebiss ved tannkjøtt/festesykdom eller skade. En skam at dette ikke er en ordning som er lovfestet. Mange drar dermed ut av Norge for å få fikset tennene .