Mindre skjermbruk på barneskolen

39821EEF-0302-4E6E-9BAB-FA15C1901DE0.jpeg Til tross for at vi har innført digital undervisning på barneskoler i stor skala, er det forsket lite på læringsutbytte og effekt. Derimot fins det stadig mer forskning på skadevirkningene av skjermbruk for barn. Dessuten viser pedagogisk forskning at barn lærer best gjennom aktive, fysiske læringsmetoder i samspill med andre mennesker og de fysiske omgivelsene. I Sverige er det nylig besluttet å nedskalere skjermbruk blant annet av nevnte grunner. Vi som skriver under på dette oppropet er særlig bekymret for langtidsvirkningene av den utstrakte skjermbruken ved barneskolen. I dag er det opp til hver enkelt skole, hver enkelt lærer å styre skjermbruk i undervisningen. Læreres utdanning og trening innen digitale verktøy varierer. Slik blir det tilfeldig hvor mye skjerm som benyttes i løpet av skoledagen og hvor utstrakt og god undervisning- derav digital kompetanse, hvert enkelt barn får. Vi ber om at Kunnskapsdepartementet legger føringer for norske barneskoler, og sikrer forskningsbasert og likest mulig undervisning i digital kompetanse, for alle. Og en tydelig og begrunnet metode for den digitale undervisningen må på plass. Oppsummert ber vi om: tilmålt skjermtid på barneskolen; en egen undervisningsmetode på nasjonalt nivå, slik at undervisningen blir likest mulig for alle, samt en senere introduksjon av digitale redskaper i skolen. Lenker til aktuelle artikler og forskning for vårt opprop: 


Dose-dependent and joint associations between screen time, physical activity, and mental wellbeing in adolescents: an international observational study - The Lancet Child & Adolescent Health

Norsk-undervisning ute i naturen ga barna bedre språk (forskning.no)

Hvorfor husker vi bedre når vi noterer med penn og papir? (forskning.no)

Hva er best – lesing på skjerm eller papir? | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Elevenes leseforståelse er redusert: Å lese på skjerm gir mindre læring  - Apollon (uio.no)

– Mangler felles digitalt grunnlag - Fabelaktig formidling

Computer screen time is damaging eyes — especially for children - The Washington Post

Sverige gjør en kjempesatsing på lærebøker i skolen - Grafkom.no

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Siri Sjøgren Selmer vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...