Fastleger skal kunne nekte abort

KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å gjeninnføre fastlegers rett til å nekte å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Å henvise pasienter er vanligvis en del av en fastleges jobb, men en fastlege bør kunne reservere seg mot å henvise til inngrep dersom det er i strid med hans/hennes religiøse eller moralske overbevisning. Fastleger skal ikke måtte føle seg tvunget til å være delaktig i fosterdrap.