Fastleger skal kunne nekte abort

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Fastleger skal kunne nekte abort-oppropet.

FA

#1 JA TIL RESERVASJONSRETT

2014-02-12 18:32