De nyeste oppropene

Steng grensene nå!

Del gjerne! Forslaget ser ikke ut til å bli tatt seriøst. Grensene forblir åpne.Slik det ser ut nå, planlegges det ingen nye tiltak for å begrense smitten over geografiske områder. Jeg er klar over at mange vil tenke at dette er radikal politikk, men konsekvensene i det øvrige samfunnet er for store nå. Jo mer tiltaksløse politikerne er nå, jo større blir belastningen på økonomien og infrastrukturen. Det er ikke snakk om langvarige tiltak, og det bør det heller ikke være. Samfunnet er allerede s

Laget: 2020-03-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 97 97

Borgarløn i krisetid

Over natta har store delar av norske innbyggarar, arbeidstakarar og arbeidsgjevarar mista næringsgrunnlaget sitt, og folk anar ikkje korleis dei skal greie dei faste forpliktelsane sine. Regjeringa har endeleg kome på bana når det gjeld tiltak som skal begrense smitte av Corona-viruset. Men vi må handle no for å unngå at ikkje halve landet skal ligge med knekt økonomisk rygg når vi ein gong i framtida greier å få bukt med viruset. Vi har midlar til borgarløn i Noreg, og ei slik mellombels ordnin

Laget: 2020-03-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 868 859

Sykkel og gangvei i Eikelandsdalen, Vennesla

Etter brev om detaljregulering av Høyåsheia boligområde kommer det frem at sykkel og gangsti skal kun bli bygget til buss stoppet ved Utsikten. Det vil belaste veinettet med rundt 200 biler mer om dagen, på allerede smal, dårlig vei. Trafikkfarlig for fotgjengere og ikke minst barn. Vi er naboer som vil bli berørt av trafikken til det planlagte boligområdet. Det er viktig for oss og våre barn at dersom det skal etableres ett boligfelt av denne størrelsen, så må det etableres en gang og sykkelsti

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 102 102

Nabo-opprop mot utbyggere og Sarpsborg Kommune

Hei Nabo, Kommunen vurderer å tillate bygging av denne boligen i Rolighetsveien 52 på tross av at hele området nord for Iseveien på Borgenhaugen inngår i en verneverdi-sone : «Bebyggelsesstrukturen i området består, i hovedsak, av en bolig per tomt. De aller fleste bolighusene er typehus som er valgt ut fra en boligkatalog, som arkitekt Arnstein Arneberg utarbeidet i 1945. I beskrivelsen for området står det at ingen tomter bør deles, og at eventuelle tilbygg skal gjøres med respekt for bygnin

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 41 41

Bevar Høyenhall som vår nærskole

Høyenhall skole har fra skolestart 2020 ikke plass til alle skolestartere, og 11.mars fikk tre barn (to 5-åringer og en 6-åring) beskjed om at de blir flyttet til Brynseng skole. Dette er til stor fortvilelse for både barn og foreldre. Konsekvensen vil bli at barn som har vokst opp sammen, gått i barnehage og deltatt på fritidsaktiviteter sammen, nå blir splittet. -  Det å begynne på skole er skummelt nok for en 6-åring, men nå blir det i tillegg på en helt annen skole enn sønnen min har trodd o

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 565 555

STENG KNARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE NÅ!

Nå må fylkeskommunen ta ansvar for å stenge Knarvik videregående skole! Selv om WHO har erklært pandemi, trosser skolen dette! Vi er over 1000 elever på skolen, og behøver å føle oss trygge. Tiltakene skolen har opprettet vil ikke være nok til å stoppe spredning av viruset. Derfor trenger vi så mange underskrifter som mulig for at ledelsen skal begynne å ta ansvar. Vi trenger handling nå!

Laget: 2020-03-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28

FOLKETS KORONA-BREV TIL REGJERINGEN - frist onsdag 11/3 kl 17.30 (((del og signer)))

FØLGENDE BREV GÅR TIL STATSMINISTEREN ONSDAG 11/3 KL 18. DEL OG SIGNER. VI TRENGER SÅ MANGE SIGNATURER SOM OVERHODET MULIG. DETTE ER ALVOR. Til regjeringen ved statsminister Erna Solberg   Krav i forbindelse med Korona-epidemien Vi, folket, er alvorlig bekymret for smitten av Korona-viruset som nå har kommet ut av kontroll. Hverken statsminister eller helseministeren tar alvorlige grep for å sikre liv og helse for folket. Regjeringen virker å ha større bekymring for økonomien i landet enn for be

Laget: 2020-03-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1948 1930

Nei til nedlegging av Træet skule

Nei til nedlegging av Træet skule! I samanheng med rådmannen sitt framlegg til skulebruksplan 2020 har vi i FAU Træet tatt initiativ til eit opprop der vi klart og tydeleg seier NEI til nedlegging av nærskulen vår. Træet skule er av avgjerande verdi for bygda vår, for lag og organisasjoner her ute på nord og ikkje minst for barna våre. Skulen har engasjerte tilsette som ser barna våre og gir dei det faglege utbyttet og tryggleiken dei treng. Korleis kan det vere samfunnsøkonomisk å spare på utda

Laget: 2020-03-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 755 750

Innbyggerinitiativ: Stopp rivingen av Hausmannsgate 42!

  De undertegnede ber herved Oslo bystyre om å revurdere rivingsvedtaket av praktbygget i Hausmannsgate 42 og heller gå inn for å bevare den ikoniske hjørnegården ved sanering. 

Laget: 2020-03-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 96 93

Sett opp samiskspråklig skilt merket "Nuortabealvuon'javri" ved Østensjøvannet i Oslo.

Det bør settes opp et samiskspråklig skilt merket "Nuortabealvuon'javri" ved Østensjøvannet i Oslo. På samisk betyr navnet "Østensjøvannet". Oslo sies å være den kommunen som har flest samer i Norge. Det er derfor naturlig for kommunen å markere dette ved å sette opp et navneskilt på samisk språk. I dette tilfellet på et populært fritidsområde i Oslo. Det eksisteter ingen offentlige skilt på samisk språk i Oslo i dag. Kommunen har nå anledning å markere seg som en foregangskommune ved å sette op

Laget: 2020-03-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7Facebook