All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
30 dager All tid Opprop navnLaget
91 278 ALLE BARN HAR RETT PÅ TRYGG SKOLEVEI! Vi ønsker lavere fartsgrense og gangfelt til barna våre på Fv462 mellom Risebro og Fløtten på Mogreina!
Våre barn har ikke en trygg skolevei! Heller ei gangvei for å gå eller sykle til sine venner.   HJELP OSS MED DIN SIGNATUR! For alle barn har rett på en trygg hverdag og skolevei!   -Fler bilder finnes på Facebook : Mogreina Siden    Ganske mange er bekymret for den manglende sikkerheten rundt bilveien vi og barna våre bruker i dag, Fv462 - Strekning Fløtten, Lille Østli, Rosenvangvn, Østli til Ri...
2019-08-13
89 89 Nei til bygging av ballbinge i Hagemannsparken
Dette er en underskriftskampanje mot utbyggingen av en ballbinge i Hagemannsparken.  Flere lokale krefter i Holmestrand har gått sammen om å ruste opp parken. Dette er et flott initiativ med flere positive tiltak, men det innebærer også en plan om å bruke et stort område i sørenden av parken til å bygge en ballbinge. En ballbinge er en liten fotballbane laget i betong med gjerder rundt.  Universit...
2019-09-01
85 85 Stig's rosa hår
DETTE ER IKKE TIL Å STØTTE NOE(N) OFFENTLIGE. Men! Det er så Stig Are Nilssen farger håret knæsj rosa med glitter gjennom hele russetiden XD   Lars farger håret rosa på 50 underskrifter.   VI TRENGER 250 UNDERSKRIFTER for at stig skal fare håret rosa XD   Når vi når 350 underskrifter skal Linda farge håret likt XD    Når vi når 1000 underskrifter farger Mathias håret likt XD    1300 underskrifter...
2019-09-04
83 83 NEI til forslag om kutt til multi-handikappede, glutensyke og inkontinente i statsbudsjettet
Da jeg kom over denne artikkelen (NEI til forslag om kutt) måtte jeg bare lage en kampanje for å bevise hvor mange som er i mot nettopp dette. Det finnes ingen gode grunner for å ta fra de allerede vanskeligstilte i samfunnet vårt. Les artikkelen, og signer om du er enig i at dette ikke er greit. Hvordan skal studenter som allerede har dårlig råd, kunne klare seg med enda mindre støtte ved glutena...
2019-08-31
81 81 La aktiviteten ved Nord-Odal sykehjem leve.
Nord-Odal kommune har vedtatt at Dagaktiviteten ved Nord-Odal sykehjem skal legges ned. Vi sier NEI til nedleggelse av en så viktig møteplass for så mange.  Vis du mener som oss så skriv under å si JA til en god og trygg møteplass for pasientene og deres pårørende ved Nord-Odal sykehjem.  La Aktiviteten leve.  ...
2019-09-07
79 80 Frokostservering ved Lade barnehager
Viser til felles tilbakemelding fra Foreldrerådet i Korsvika angående frokostserveringen i Lade barnehager. Ved å signere dette oppropet, viser jeg min støtte til Foreldrerådets felles tilbakemelding og støtter forslaget om å opprettholde frokostserveringen. Instruksjon: Fyll ut feltene som angitt. Hvis du har flere barn, skriv navnet på alle barna i samme felt, adskilt med komma. I feltet for bar...
2019-08-22
75 76 Nei til utviding av oppdrettsanlegget på Hattasteinen, og Nei til at det blir brukt til forsøk og testing av stoffer som ikke er godkjent av legemidelverk. (Lukket)
Merknader/innspel til søknad frå Bremnes Seashore AS om løyve til å utvide arealet på lokalitet Hattasteinen i Bømlo Kommune.     Me er er imot ei utviding av oppdrettsanlegget ved Hattasteinen og at det blir brukt til forsøket/prosjektet “tidlig modning hos postsmolt frå RAS anlegg”     Me er no i det såkalla grøne skiftet og det tilseier at me må nøye sjekke all forureining og vera på vakt for n...
2019-09-15
71 227 Norge må støtte FNs atomvåpenforbud
Ved å underskrive dette oppropet stiller du deg bak vårt opprop:  "Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud"....
2019-08-07
71 71 Ja til fortsatt fysioterapitilbud på Krokstadøra.
Administrasjonen i Orkland ønsker å fjerne fysioterapitilbudet på Krokstadøra for dem som klarer å komme seg til behandlingsstedet selv, enten i egen bil eller drosje. Denne pasientgruppa må kjøre bil til Orkanger for å få behandling. Dette medfører økte kostnader, tidsbruk og mer fravær fra jobb for dem som er yrkesaktive. Sykemeldte eller/og uføre utsettes for ekstra påkjenning med å bruke enda...
2019-09-07
70 18 510 Ja til veterinærvakt for kjæledyr
Mat- og landbruksdepartementet har trukket tilbake øremerkede midler til veterinærvakt for kjæledyr. Dette rammer syke kjæledyr i hele landet. Fra 1. juli avvikles offentlig dyrlegevakt for kjæledyr i Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og Østfold. Dette gjøres fordi Mat- og Landbruksdepartementet ved Sylvi Listhaug vil spare 2 mill. kroner på statsbudsjettet. Dagens ordning har eksistert sid...
2014-04-24
Facebook