Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

La familiene få tilbake bestemmelsesretten til foreldrepermisjonsfordeling.

Viktig, 16.02.2019: Jeg har blitt kontaktet av flere som ikke får signert via Facebook, eller som er usikre på om deres signatur ble registrert. Har dere problemer med Facebook-signering, anbefaler jeg at dere bruker den alternative signeringen. Det er viktig å få med alle, spesielt nå som mye taler for at vi faktisk blir hørt! #permisjonsopprøret2019 https://m.facebook.com/groups/2105830609674655?ref=bookmarks Oppdatering 10.02.2019: Jeg har mottatt flere henvendelser vedrørende om dette opprop

Laget: 2018-02-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 29416 28904
30 dager 53 53

Nei til hensynsløs boligfortetning - ja til å bevare kulturhistorie

Bomiljøene i Trondheim presses fra flere kanter, også på Sorgenfri ved Nidarvoll. Grunnet kommunens treghet har utbyggere i området nå fått tillatelse til å bygge i områder som vil være veldig ødeleggende for bomiljøet, før områdene kunne blitt satt som hensynssone kulturmiljø.   Trehusbebyggelsen i området er fra 50- og 70-tallet, byantikvaren var på befaring i 2018 og uttalte at dette er ønskelig å få med i “hensynssone kulturmiljø” i Trondheim Kommunes byplan. Vi kontaktet byplanleggeren med

Laget: 2019-10-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 53 51
30 dager 53 51

Busstopp på kirkesletten på Heskestad

Per i dag må flere unger krysse E39 like ved tunnelen på Heskestad for å komme på skolebussen mot Ualand.  Alternativet er å bli kjørt til nærmeste trygge busstopp som ligger ved krysset ned til kirken.  Vi ønsker at bussen skal snu på kirkesletten, men det blir avvist fordi bussen må rygge litt for å klare dette. Likevel mener vi at dette er mye tryggere enn å krysse E39!! Vår løsning er at ungene går på bussen først, så kan den snu etterpå  Aviser er kontakten, kommunen har vært på befaring, m

Laget: 2019-09-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 52 52
30 dager 52 52

Redd Lovleg

Gi Lovleg en sjanse til.Vi er mange som er veldig skuffet over at Lovleg avsluttes etter bare to sesonger. Serien har ikke hatt like høye seertall som Skam, men har en jevn og trofast følgerskare som serien har betydd mye for. Den har truffet mennesker i mange ulike aldre, og av ulik nasjonalitet, og vekket stort engasjement i kommentarfeltet. Den er mye mer enn bare god underholdning. Serien tar opp problemstillinger rundt identitet, selvbilde og kjønn på helt nye måter. Vi mener også at den tr

Laget: 2019-04-14

Tidsperiode Alle land Brazil
All tid 3051 1670
30 dager 48 40

JA til 60-sone fra Spydeberg Bygdetun og nordover på Lyserenveien

Vi vil ha 60-sone fra Spydeberg Bygdetun og nordover på Lyserenveien, sånn at det blir en sammenhengende 60-sone fra Holli og sørover. Det er daglig trafikkfarlige situasjoner på denne strekningen, og da spesielt i forbindelse med svingen rett nord for Bygdetunet og toppen 100 meter etter svingen ved Bergenhus. De siste årene har det vært en dødsulykke akkurat her, og seinest lørdag 21.09.19 var det enda en alvorlig ulykke på toppen ved Bergenhus. Statens Vegvesen har tidligere avfeid en søknad

Laget: 2019-09-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 47 47
30 dager 47 47

Nok er nok! Kutt statsstøtten til Human Rights Service (HRS)!

Den norske staten finansierer en egen blogg (HRS) dedikert til islamfiendtlighet og konspirasjonsteorier om muslimer i kombinasjon med fødselsrate-retorikk om «etnisk norske», og som bortforklarer høyreekstrem terrorisme som «sivilisasjonenes sammenstøt». Skattepengene våre brukes til å aktivt styrke den høyreekstreme nettkulturen som ekstremisme-forskere og sikkerhetsmyndigheter ellers er bekymret for. Som om dette ikke er ille nok får de statsstøtte under mandatet om å bidra til "økt tillit ti

Laget: 2019-03-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4910 4814
30 dager 45 44

Ny barneverns lov!

Norsk barnevern bryter daglig loven og tror de kan gjøre som de vil! Dette er ikke riktig holdning og nå må noe gjøres kvikt! Er alt for mange der ute som velger å ta sitt eget liv grunnet norsk barnevern har traumatisert han/hun.Sånn de holder har gått for langt og nylig ble Norge dømt i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene. Den saken der sier sitt og det er bare å lese saken her så kan dere skjønner litt hva de holder på med.https://www.dagbladet.no/kultur/norsk-barnevern-er-ute-av-kon

Laget: 2019-09-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 84 81
30 dager 44 42

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8972 8760
30 dager 40 40

ALLE BARN HAR RETT PÅ TRYGG SKOLEVEI! Vi ønsker lavere fartsgrense og gangfelt til barna våre på Fv462 mellom Risebro og Fløtten på Mogreina!

Våre barn har ikke en trygg skolevei! Heller ei gangvei for å gå eller sykle til sine venner.   HJELP OSS MED DIN SIGNATUR! For alle barn har rett på en trygg hverdag og skolevei!   -Fler bilder finnes på Facebook : Mogreina Siden    Ganske mange er bekymret for den manglende sikkerheten rundt bilveien vi og barna våre bruker i dag, Fv462 - Strekning Fløtten, Lille Østli, Rosenvangvn, Østli til Risebro på Mogreina!   FAKTA :   Det er generelt høy hastighet forbi feltene her, da fartsgrensen er 8

Laget: 2019-08-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 317 314
30 dager 39 39

JA TIL MAKSPRIS PÅ STRØM PÅ 50 øre kWt inkl. avgifter

Flertallet på Stortinget har valgt å satse på fornybar energi med enorme investeringer på kraftkabler og vindkraft. Det avdekkes voldsomme investeringsbehov for vedlikehold av allerede bygde kraftverk og linjer. Myndighetene og kraftnæringen har bestemt at dette skal dekkes av befolkningen i form av nettleien og med Acer vil det ikke lenger tas nasjonale hensyn som fyllingsgrad, sesong med tørke eller kalde vintre. Norge har heller ingen vetorett men kun til råd ved avgjørelser i Acer hvor EU la

Laget: 2019-01-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6559 6464
30 dager 35 34

Mot 70% kutt i støtte til dem med cøliaki

Hvis statsbudskjetter blir vedtatt tar dem vekk 70% støtte til dem som har påvist cøliaki. Den eneste måten vi blir bra på er å spise fullstendig glutenfritt resten av livet. Det finnes ingen medisin! Dagens støtte er for liten slik den er med f eks brød som koster 70-80 kr og er halvparten så store. Hjelp oss å skrive under på dette oppropet slik at vi får vist vår misnøye! 

Laget: 2018-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2752 2700
30 dager 35 35
Facebook