Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Knus K-en! Ja til likestilt religionsundervisning i grunnskolen.

Knus K-en i KRLE! Religion- og livssynene må få like mye tid i grunnskolen. Religionsundervisningen i grunnskolen har lenge vært et omdiskutert tema. Faget har siden 2000-tallet byttet navn flere ganger. Før det het "KRLE", het det "RLE", og fokuserte like mye på de største religionene og livssynene som finnes i Norge og verden. Nå tar kristendommen 50% av tiden i faget. Tidligere fikk faget "KRL" (med kristendommen i fokus) Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen etter at den no

Laget: 2021-09-29 Statistikk

Behold helsestasjontilbudet på Laksevåg og Loddefjord

Byrådet i Bergen har bestemt at fra høsten skal helsestasjonene i bydelene samles i fire lokaler. Dette vil dessverre medføre at vi her i Laksevåg bydel ikke lenger vil ha et helhetlig helsestasjontilbudet i den bydelen vi bor i. Helsestasjonen på Laksevåg senter blir nedlagt. Det samme gjelder helsestasjonen i Loddefjord og helsestasjonen i Olsvik. Vi mister helt det tverrfaglige tilbudet på helsestasjone med psykolog, helsesykepleier, jordmor og barnelege samt tilbud for gravide og barn fra nu

Laget: 2021-06-07 Statistikk

BEVAR KONTANTSTØTTA!

POLITIKARANE VIL IGJEN KUTTE UT KONTANTSTØTTA, DETTE MEINER NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND VERT Å TA IFRÅ FORELDRA EIN VALFRIDOM OG VI MÅ FÅ STOPPA DETTE!   Bevar kontantstøtta for å gje foreldra valfridom til det beste for barnet!   SKRIV UNDER DERSOM DU ER EINIG MED OSS! SAMAN VERT VI STERKE!         Bevar kontantstøtta!   Nok ein gang må vi ut og forsvare kontantstøtta. Formålet med kontantstøtta var å gje foreldra ein reel valfridom i omsorgsform for eigne barn. Det at politikarane ikkje e

Laget: 2021-05-21 Statistikk

NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Vis din støtte til arbeidet mot å slå sammen Hauger og Gjettum ungdomsskole ved å signere dette oppropet og del videre i dine sosiale medier! Bærum kommune ønsker å slå sammen Hauger og Gjettum til en stor 8-parallell skole. Vi foreldre er svært kritiske til en slik sammenslåing og vi mener saksgrunnlaget er dårlig forberedt og bære preg av et økonomifokus og lærerfokus og ikke fokus på skoleutbytte, nærmiljø og konsekvenser for reisevei. Dette oppropet støtter FAUene som jobber mot denne sammen

Laget: 2021-05-05 Statistikk

Skoleeksamen bør bli gjort om til hjemmeeksamener 2021

Eksamene vi har på skolen bør heller gjøres om til hjemmeeksamen når Korona smitten har begynt å øke høyt opp igjen. Syntes det er helt uforsvarlig at så mange studenter skal samles på samme sted i 3 timer bare for eksamen. Er nok mange som møter opp selv med symptomer, da de har lyst til å gjennomføre eksamen, som kan påvirke oss andre. Det er også usikkert over hvem som er vaksinerte og ikke.    Signer hvis du også ønsker at skoleeksaemene heller skal bli gjort om til hjemmeeksamen :)

Laget: 2021-11-09 Statistikk

Motstand mot utbygging av Prestegårdsskogen

Vi som ønsker å bevare friområder og lypenettet i Prestegårdsskogen

Laget: 2021-11-07 Statistikk

Få «blei» til å bli ett ord i norske ordbøker

Om du bruker "blei" i sammenhenger som dette: "Jeg blei henta klokka sju." eller"Vi blei sendt hjem tidligere i dag." Så signer for å være med å få "blei" til å være grammatisk riktig å skrive i Norge. ;)

Laget: 2021-10-28 Statistikk

Vi Krever at Regjeringen Pålegger NRK å redegjøre for hvorfor partiet Demokratene og nyere partier ble boikottet i valgkampen

Som Norske statsborgere, tilhengere av det Norske Demokratiet uavhengig av politisk meninger, med stemmerett i Norge Signerer vi herved på dette oppropet og er enig i saken slik den er forklart her. Nrk brøt med sine vedtekter ved siste Stortingsvalg og deltok med dette i å svekke det Norske Demokratiet i stedet for å verne om og fremme Demokratiet.   Kun de 9 regjeringspartiene fikk fremme sin politikk gjennom nrk sine debatter i TV og radio, og var med på valgomater og meningsmålinger. Partier

Laget: 2021-10-13 Statistikk

Brudd på menneskerettighetene i norske fengsler under Covid-19 pandemien - krever tidligere løslatelse for innsatte.

Det er en stor og sårbar gruppe - både kvinner og menn - som under hele koronapandemien aldri har blitt nevnt i verken aviser eller på nyhetssendinger: innsatte i norske fengsler. Soningsvilkårene er betydelig forverret grunnet pandemien, og det er ikke slik at man skal straffes ytterligere fordi man alt er i fengsel. Straffen i Norge er frihetsberøvelse. Soning under pandemien har vært meget strengere og hardere enn de forhold, vilkår og rammer som lå til grunn da straffen ble utmålt. Dette gje

Laget: 2021-10-10 Statistikk

Stopp bruken av avskogingsdyrket soya i all norsk matproduksjon!

På vegne av elever og ansatte ved Sund Folkehøgskole ønsker vi at alle produkter som selges av Norgesgruppen, Rema1000 og Coop er produsert med garantert sertifisert og avskogingsfri soya.  Vi vil ha en utfasing av soya i norsk matproduksjon innen 2028 i tråd med forslaget som ble fremmet av Sv i 2019. Og at soya erstattes med norskproduserte alternative proteinkilder Vi krever også at all soya som brukes i norsk matprogduksjon leveres av soyaprodusenter som er helt avskoginsfri i hele sin vir

Laget: 2021-10-06 Statistikk