Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

For alle som ønsker ny stasjon på Kolbotn snarest.

Hvordan er du rammet av den dårlige stasjonen? Ønsker du at stasjonen videreutvikles snarest for også å tilpasses brukere med spesielle behov. (Rullestol, barnevogn, alle brukere med bevegelseshemmelser m.m.)?

Laget: 2022-03-22 Statistikk

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13 Statistikk

Vi som ønsker at Norge skal sende flere våpen til Ukraina!

Ukraina er avhengige av våpenleveranser fra andre land! Hittil har Norge send 4.000 panservernraketter til en verdi av 60 millioner kroner. Sammenlignet med lille Estland, som har sendt våpen til en verdi av 1 milliard kroner, er dette ingenting. Nå må den Norske regjeringen slutte å vurdere! Det er tid for å handle! Regjeringen er tydeligvis ikke i stand til å ta egne avgjørelser her, så da starter vi en underskriftskampanje. Signer hvis du vil at Norge skal sende flere våpen til Ukraina!

Laget: 2022-04-19 Statistikk

Nei til redusert tilbud til barn og unge i Saltstraumen!

Etter det ble oppdaget muggsopp i bhg. Har barnehagen stått som et midlertidig prosjekt. Barna har manglet 40 kvm areal på en avdeling hele høsten, før kontorene nå er blitt flyttet ut i brakker. Kjelleren står tom og kald og gulvene er så kalde at barna må ha ekstra klær på seg inne. Istedenfor å renovere eller bygge en ny barnehage er det lagt fram forslag om at barnehagen skal flytte til skolen og da at ungdomsskolen skal flytte til Tverlandet. Dette medfører ekstrem lang skolevei for enkelte

Laget: 2021-12-08 Statistikk

Staten må vurdere Statskog`s planer om avskoging.

Staten må vurdere Statskog`s planer om avskoging.  21. mars var verdens skogdag. Naturvernforbundet, WWF Norge, Sabima og Natur og ungdom lanserte da rapporten Skogkur 2030. Den viser hvordan vi må ta vare på  skogens naturtyper og artsmangfold i Norge. Rapporten inneholder også en grundig oversikt over 200 konkrete områder med store naturverdier som miljøorganisasjonene mener bør prioriteres for vern. Samtidig planlegger Statskog å doble uttaket av tømmer i perioden mot 2050. De sier selv følg

Laget: 2022-04-05 Statistikk

SeMeg - kommunal støtte Klepp kommune

SeMeg er en interesse­organisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor. Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner. Vi jobber for at barn og ungdom som pårørende skal kjenne mestring og livsglede til tross for at hverdagen kan være svært krevende. SeMeg er tillitspersoner som er til stede for hele familien og gir et helhetlig tilbud sett fra barn og ungdoms perspektiv. De har holdt

Laget: 2022-05-08 Statistikk

Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Norge har to ganger sagt nei til EU. Det Norske folk ville ikke bli medlemmer. Men vi ble, uten at vi fikk si noe en EØS avtale. Folket ble fortalt at dette var en handelsavtale som skulle gi oss tilgang til EU sitt indre marked. Vi har en handelsavtale med EU som trer i kraft igjen om vi melder oss ut. Med tiden har vi sett at EØS avtalen har blitt mer og mer omfattende. Norge har tatt i bruk over 12000 EU direktiver.  Nå som Korona-Viruset herjer på kloden sitter mange igjen og begynner å se a

Laget: 2020-03-24 Statistikk

Dårlig kvalitet på undervisning for faget: PROG2051 Kunstig intelligens (2022 VÅR)

Målet med kampanjen er å vise fakulteten ved NTNU Gjøvik at studentene av faget PROG2051 Kunstig intelligens, mener at kvalitet på undervisningen har vært uakseptablet lav. Problemer inkluderer: Dårlige oppgaver, timer som blir soset bort til irrelevante tangenter, ekstremt forsinket tilbakemelding på oppgaver (2+ måneder), nærmest ingen kommunikasjon fra lærere og begrenset læringsmatriale, er blant tingene som ønskes å klage på. Vi mener at kvaliteten er under det som forventes av NTNU Gjøvik.

Laget: 2022-04-25 Statistikk

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22 Statistikk

JA TIL AVKRIMINALISERING/LEGALISERING AV CANNABIS

I samsvar med FNs nylige avgjørelse om å fjerne cannabis fra narkotikalisten over de farligste stoffer, samt med henvisning til nyere forskning og viten omkring den tusenårige planten cannabis, som viser plantens gunstige egenskaper og virkning mot en lang rekke alvorlige sykdommer som feks kreft, MS, fibromyalgi, smerter, migrene, posttraumatisk stress,  ADHD, søvnproblemer, angst og uro Likeledes strider dagens politikk mot hovedinnholdet i grl. $112. Det vises forøvrig til den pågående rusref

Laget: 2020-09-06 Statistikk