Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi som vil ha Trondhjems turistproviant tilbake i butikkene

Signerer du her støtter du det kravet oppropsnavnet tilsier.Om vi blir mange nok skal den brukes i fohold til Orkla og de store kjedene.

Laget: 2021-04-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 200 199
30 dager 200 199

Ja til tursti frå Leikongsætra og opp mot skaret.

For å dokumentere at det er stor interesse for turstien, som turstigruppa i Gurskøy IL har fått mandat til å utrede og søke om godkjenning av, opprettar vi no ei underskriftkampanje. Det er no (16.04.21) 589 medlemmar i Facebook-gruppa "Tursti på Leikongsætra". Dette viser at interessa er stor og at mange vil nytte seg av dette tilbodet, og det er vi i tursti-gruppa glade for. Det gir oss ny giv for å stå på for prosjektet vi har stor tru på. Her kan du vise di støtte, og signere deg på oppropet

Laget: 2021-04-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 194 194
30 dager 194 194

La kommunene på nord-jæren tilrettelegge et område får bilkulturen!

Det blir gitt på millioner av kroner til idrett og ellers fritids aktiviteter men bilkulturen som eksisterer blir slakta over alt. Skriv under her vis du mener at kommunene på nord-jæren må tilrettelegge får at bilkulturen skal ha en plass der de får være i fred og kan møtes fritt som en fri kultur. 

Laget: 2021-04-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 190 190
30 dager 190 190

Anmeldelse for dreping av fredede fugler på Smøla.

Det blir levert inn anmeldelse mot utbyggere og drifta Vindturbinene på Smøla. Disse turbinene har tatt over 100 ørneliv. Drap på et enkelt individ kan kvalifisere til fengselsstraff. Jo flere som signerer jo alvorligere må anmeldelsen taes. 

Laget: 2021-04-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4248 4200
30 dager 187 187

Bevar skogspreget i Haugerudparken!

Naboene var lovet at naturmangfoldet i Haugerudparken skulle ivaretas da skogen skulle oppgraderes, men for mye ble fjernet i fjor. Vi ber om at siste rest av naturlig skog får stå i fred!  Bydel Alna, Områdeløft Trosterud og Haugerud og vi beboerne har sammenfallende interesser i å gjøre Haugerud til et best mulig sted å bo. Da er nærskoger viktige. Dyr, fugler, insekter og et mangfold av vekster trenger hundremeterskogene våre. Forskning viser at fuglesang og utsikt til trær har positiv effek

Laget: 2021-04-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 184 184
30 dager 184 184

KREV AT UTENRIKSMINISTEREN SØREIDE FORDØMMER DRAPENE PÅ SIVILE PALESTINERE

OPPDATERING: minst 85 drept og 500 skadet  (Lånt fra Bjørn Moxnes Facebook) Norge må fordømme okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i Øst-Jerusalem! De siste døgnene har den israelske hæren drept minst 35 mennesker, deriblant 12 barn og en gravid kvinne, ifølge Gazas helsemyndigheter. I denne situasjonen har utenriksminister Søreide valgt å kun fordømme motstanden fra palestinsk side, men ikke fra Israel. Rødt krever derfor at regjeringa: • Klart og tydelig fordømmer

Laget: 2021-05-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 157 153
30 dager 157 153

Ny Erdal barneskole

Nå er vi lei! Det er på tide at politikerne på Askøy viser handlekraft og tar en avgjørelse angående plassering av ny Erdal barneskole. Utallige utredninger og planer utsetter at spaden settes i jorden og skolen bygges. Erdal barneskole har vært for liten i utallige år og består av brakker og tilbygg. Skolen mangler spesialrom til naturfag, tekstil, data, kunst & håndverk, sløyd og musikk.Det er mangel på grupperom og muligheter for å dele klasser, mangel på samlingsplass/lokale for alle ele

Laget: 2021-04-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 507 504
30 dager 154 154

Støtt arbeidet med "Ungdommens Hus" på Ål

"Ungdommens Hus" Ål E-sport, Ål Idrettslag og Sundre Vel har gått sammen om et samarbeid om å skape en møteplass for ungdommen vår. Vi ønsker å skape et "Ungdommens Hus" hvor det er plass til blant annet E-sport og ungdomsklubb. Vi støtter ungdommens ønske om et møtested i sentrum, den må være der ungdommen er. Vi ønsker at ungdommen skal få være med i utviklingen av huset. Derfor har vi spurt Ål kommune om å få ta i bruk gamle "Doktor'n". Om du mener vi er inne på noe viktig for ungdommen vår

Laget: 2021-04-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 152 151
30 dager 152 151

Skolestruktur i Sandefjord - vi krever en helhetlig, demokratisk og tverrpolitisk prosess!

Administrasjonen og skolepolitikerne har ført oss bak lyset. Nedlegging av 8 nærskoler og bygging av 3 nye storskoler er ikke politisk vedtatt, det er ikke for sent å snu! Politikerne bør søke tverrpolitiske løsninger i den viktigste saken i vår kommune på generasjoner. Vi krever at politikerne ber rådmannen om å utarbeide en helhetlig sak som beskriver videreutvikling av dagens struktur og sammenligner denne med foreslåtte endringer i barnehage- og skolestruktur. Innbyggerne må få si sin mening

Laget: 2021-03-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 965 962
30 dager 127 127

Mat og kvalitet i barnehagene i Nome

Barnehagene har ikke hatt matservering det siste året på grunn av at det er en tidkrevende arbeidsoppgave. Det har kommet frem hvor mye tid som brukes på det praktiske rundt det å servere mat i barnehagen. Og dermed også kommet frem hvor mye tid som kunne vært brukt på annet pedagogiske arbeidet med barna.   Nome kommune har kuttet åpningstidene. Men det er også kutt i personalet slik at plantiden til barnehagelærerne ikke blir dekket opp med vikar på avdelingene. Kuttet har derfor lite å si for

Laget: 2021-04-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 123
30 dager 123 123