Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar skiløypene på Nordfjellstølen

 Jeg ønsker at den delen av dagens skiløyper som går i veinettet til Nordfjellstølen skal vernes mot å bli brøytet vekk. Ved å signere dette oppropet støtter jeg kravet om at Etnedal kommune regulerer inn dagens løypetraseer som går i vegnettet på Nordfjellstølen i områdets reguleringsplan. Slik sikres hele områdets unike karakter på vinteren og at tilstøtende områder til Nordfjellstølen får kjørt løyper på vinteren, da disse også i fremtiden må kunne kjøres over eiendommen Nordfjellstølen.   Au

Laget: 2020-11-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 365 365
30 dager 365 365

Oppretthold minoriteters vern mot hatefulle ytringer og trusler i Norge!

Vernet mot hatefulle ytringer ble alvorlig svekket da lagmannsretten i Agder frikjente tre menn fra Kristiansand for å henge opp flagg og bannere med hakekors symbol og påskriften ‘Vi er tilbake!’ ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter (som var hovedkvarteret til Gestapo på Sørlandet under 2. verdenskrig og hvor det foregikk systematisk vold, henrettelser og tortur) den 09. April 2018 (som i 1940 var datoen hvor nazistene angrep Norge). Politiadvokat Ole Martin Paulsen bekreftet til Mino

Laget: 2020-07-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2797 2764
30 dager 364 357

La Hamretun barnehage leve! (Hamresanden, Kristiansand)

I budsjett for Kristiansand kommune for 2021 - 2024 , blir det lagt frem et forslag om nedleggelse av Hamretun barnehage på Hamresanden. Vi ønsker å beholde et kommunalt barnehagetilbud i nærmiljøet vårt,  der barna våre knytter vennskap med barna i nærmiljøet og barn de også skal gå på skole med. Hamretun er en liten, men vitkig barnehage for bygda. Vi mener at vi må beholde et kommunalt tilbud i bydelen vår. Vi ønsker oss en levende bydel med tilbud til alle, fra de aller minste til de eldste.

Laget: 2020-11-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 347 346
30 dager 347 346

Nei til nedleggelse av ungdomstrinnet på Forsøl Skole i Hammerfest Kommune

No er det påan igjen utspillet fra politikerne er vistnok at i denne omgangen vil det bli veldig vanskelig å finne midler for og berge ungdomstrinnet på Forsøl skole. Vi i styret i Forsøl bygdelag ønsker å levere en samlet appell som sier at hele bygda som en helhet er sterkt kritisk til nedleggelse av ungdomstrinnet ved skolen i bygda. Da dette nok vil være første steg i retningen mot å legge ned hele skole og eventuelt barnehage tilbudet i bygda. Frist for innspill til budsjett forslaget er n

Laget: 2020-11-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 346 345
30 dager 346 345

Ja, til å behalda legekontoret i Førde!

Kommunen ynskje å slå saman Førde legekontor med legekontoret i Sveio, men me treng legekontoret i bygda vår. Det er ikkje alle som har bil eller som lett kan hiva seg på bussen for å koma seg til legen.  Signer hvis du og ynskje å behalda legekontoret vårt her i Førde.

Laget: 2020-11-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 317 315
30 dager 317 315

Vi ønsker alternativer til fysisk oppmøte på kurs i Oslo (Spesialistutdanningen, Norsk psykologforening)

Smitten øker i Norge, og psykologforeningen holder fast ved fysisk oppmøte på kurs i Oslo (spesialistutdanningen) for medlemmer fra hele landet. De begrunner det med at ikke alle forelesere er komfortable med digitale løsninger, og at noen medlemmer ønsker fysisk oppmøte. Eneste alternativet de gir medlemmene som ikke vil møte fysisk i Oslo er å utsette spesialistutdanningen. Signer hvis du mener at psykologforeningen bør finne andre løsninger for å gjennomføre kurs nå (fra 27.10) enn fysisk opp

Laget: 2020-10-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 316 314
30 dager 316 314

#reddgiskekulturskule

Giske kommune ønsker å kutte i budsjettet til Giske Kulturskule. Det er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud, men ikke spesifisert hva dette tilbudet skal inneholde. Dette vil da medføre at alt utenom dans og piano kuttes. 160 elever mister et verdifullt tilbud. Vi ønsker å sette fokus på dette.

Laget: 2020-11-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 297 295
30 dager 297 295

Nei til uansvarlige kutt i budsjettforslaget i Aurskog-Høland kommune!

Kjære sambygdinger i Aurskog-Høland kommune. Tiden er igjen kommet for å vise samhold. Nå er kommunedirektørens budsjettforslag i vinden. 14. Desember skal det avgjøres. Det har skapt mye diskusjon, magavondt, frustrasjon og motstand. Forslaget fremmer å kutte ned på livskvaliteten til sårbare grupper som syke, barn og ungdom og eldre, og andre som er i behov av hjelp og støtte i en eller annen form. Det er et forslag om blant annet å øke SFO-satsen med 12%, og forhøye forseinthentings-bota. Det

Laget: 2020-11-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 296 296
30 dager 296 296

Bevar dagens skolestruktur i Vefsn

Kommunen vil legge ned Mosjøen skole og presse elevene inn på Olderskog og Kulstad skole. Dette for å spare penger. Men det er ikke plass til nesten 300 elever ekstra på disse skolene. Da må det brukes penger på å utvide Olderskog, som vil koste mye mer enn det er blitt lagt frem. Det betyr; ingen penger spart! Og hva med trafikksikker og helsefremmende skoler i Vefsn? Nå blir det enda flere som må ta buss og mange som vil bli kjørt. Det blir mer trafikk til skolene enn det er forsvarlig å ha. D

Laget: 2020-11-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 286 286
30 dager 286 286

Hold fritidsklubben åpen!

Frritidsklubben i Tvedestrand har holdt dørene åpne siden 1983 og ønsket ungdommer velkommen. Vi har skapt tilhørighet, samhold, sosiale arenaer og en trygg plass for ungdommer til å være ungdommer! Kommunedirektøren i Tvedestrand har lagt fram et forslag om å stenge fritidsklubben for å spare 200.000 kr. Vi ser at disse 200.000 kan spares bedre på andre måter enn at det skal gå utover ungdommene!

Laget: 2020-11-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 282 281
30 dager 282 281Facebook