De nyeste oppropene

Nei til avviklingen av Vesteråt barnehage!

Det er foreslått å avvikle driften av Vesteråt barnehage, for å optimalisere driften av barnehagene i Andebu krets. Vesteråt barnehage ligger i sentrum og har de beste bussforbindelser, den er lett å komme til for å levere og hente uten bil. Vesteråt barnehage er en liten barnehage, dette gir mye trygghet for barna, særlig i oppstarten. Barnehagen er det siste året også blitt betydelig påkostet, med nye kjøkken, grillhytte og lekeapparater. Andebu er et tettsted i vekst, skal det fortsatt være e

470 Laget: 2022-10-31 Statistikk

Nei til kraftsløsende datasenter i Skjåk!

Undertegnede sier nei til kraftsløsende datasenter i Skjåk, slik det har blitt kjent har vært dialog om mellom Skjåk kommune og dataselskap. Datasentre, spesielt dem som driver med kryptovaluta, bruker enorme mengder energi, og det er ikke tiden for å legge til rette for slike selskap nå som vanlige forbrukere sliter med høye strømpriser og det er kraftkrise i Europa. Det å tilby kraft til produksjon av den anarkistiske kryptovalutaen, er også i sterk konflikt med klima- og naturkrisa og nødvend

301 Laget: 2022-10-30 Statistikk

Nei til kraftsløsende datasenter på Lalm!

Undertegnede sier nei til kraftsløsende datasenter på Lalm, slik det planlegges i en pågående reguleringssak i Vågå kommune. Vi ber de folkevalgte i Vågå si nei til foreliggende planprogram for et stort og kraftsløsende datasenter på Lalm, et datasenter som vil forbruke energi opp mot sytti tusen husstander, (eller tilsvarende 3 ganger kraftproduksjonen ved Nedre Otta), og som ikke vil kunne utnytte spillvarmen på en optimal og samfunnsnyttig måte. Vågå kommune har ingen garanti for at Krefter A

101 Laget: 2022-10-30 Statistikk

Rune Fardal sitt engasjement og innsats for menneskerettighetene i møte med det offentlige

Klage til Marie Kingsrød VG og Eva Akerbæk faktisk.noskrevet sammen av flere, vi tar til motmæle med underskriftskampanje for å vise vår støtte til Rune Fardal : Refererer til artikkel i VG publisert: 16/10, 17/10, 18/10 og 22/10-22Vil med dette belyse hvordan dere bryter med god presse journalistikk og presse skikk.I deres artikkel bryter dere med en rekke punkter i vær varsom plakaten, publisert i Pressens faglige utvalg.I deres brødtekst og vinkling av saken spisses den inn på en sterkt manip

152 Laget: 2022-10-29 Statistikk

Ivareta naturen og friområdet ved Øygardsvatnet på Ålgård. Nei til Dagsturhytte og Frisbee-golfbane!

INNBYGGERFORSLAG:   Bakgrunn: Gjesdal Kommune har vedtatt å bygge en ubetjent Dagsturhytte samt Frisbee-golfbane i det veletablerte natur- og friområdet ved Øygardsvatnet på Ålgård. Da saken var oppe i Utvalg for kultur og samfunn i juni, ble det nedstemt å utsette saken for å gjøre en grundigere analyse og involvere andre brukerinteresser, som blant annet Øygardsvatnet og Nesjane barnehage.   Det ble vedtatt å bygge hytta på Fjermestadneset med planlagt oppstart i november i år, og det ble ikke

130 Laget: 2022-10-27 Statistikk

JA til Harestad skolekrets

Vi i foreldregruppen  "Ja til Harestad skolekrets" har som hovedmål å ivareta Harestad skolekrets, og ønsker å lage et nytt opprop, for å høre hvor mange på Randaberg som ønsker dette.   Om Randaberg kommune vedtar modell 4, 5 eller 6, risikerer vi å miste Harestad skolekrets på ubestemt tid.  Hvis Harestad skolekrets blir ivaretatt, vil også Grødem og Goa skole fortsette å være 1-10 trinn i noen år til. Målet for en del er nok også ønske om felles ungdomsskole.  Dersom du er enig i at vi ønsker

197 Laget: 2022-10-25 Statistikk

Stopp nedleggelse og salg av Blakstad sykehus

* Bevar Blakstad sykehus for pasientene * Nei til samlokalisering i trange lokaler i Drammen sentrum * Stopp ranet av psykiatrien (Helse Sør-Øst selger Blakstad for å delfinansiere nytt sykehus i Drammen)   Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sitt møte 25. august en sak om avhending av Blakstad sykehus. Beslutningen om nedleggelse av Blakstad sykehus og samlokalisering med somatikken i nytt sykehus i Drammen, er også gjort av byråkratene i det samme styret. Og det gjelder ikke bare Blakstad s

453 Laget: 2022-10-22 Statistikk

Ny E6 i Sørfold NÅ!

Ny E6 gjennom Sørfold er nok en gang utsatt, og folk skal fortsatt ferdes på vei og i tuneller som det i mange år er kjørt på og gjennom kun fordi det er gitt dispensasjon etter dispensasjon fra dagens krav, både i forhold til veibredde, høyde og sikkerhetstiltak. Dette er å gamble med folks liv, det skjer små og større hendelser minst ukentlig, og veien er ofte stengt i kortere og lengre perioder. Omkjøring... Den er via Sverige .... Vi har ventet lenge nok, og krever at sittende regjering tar

4799 Laget: 2022-10-20 Statistikk

Ny campus uten plass til studentene? Psykologiutdanningen på NTNU i fare

Oppsummering for de som ikke vil lese langt: Psykologisk institutt ved NTNU skal planlagt flyttes til Øya Bygget har bare én forelesningssal med 200 plasser, på flatt plan Mangler tilstrekkelig læringsareal for studentene Mangler tilfredstillende arealer for de ansatte Avstanden blir stor mellom ansatte og studenter MYE AV UNDERVISNINGEN KAN BLI DIGITAL Vi vil sette prosjektet på vent til det er konkrete løsninger for læringsareal. Signer for å vise din støtte! Slik planen er nå skal alle stud

743 Laget: 2022-10-20 Statistikk

Badender på europris på begby

Vi som vil ha badeender på begby sin europris❤️

137 Laget: 2022-10-17 Statistikk

Ja til Lyd/Lys/bilde og scene-teknikerlinje i Nordland

Vi er mange lyd/lys/bilde og sceneteknikere i norge. Har ikke møtt en eneste som er utdannet i faget. Vi hadde i salten et lite håp om å få opp en slik linje, men fikk avslag. Noe som kan skje hvor som helst Sånn som det er nå føler vi ikke at vi blir tatt så seriøse som vi burde, siden vi ikke har utdanning innen det faget. i forhold til for eks. En bilmekaniker.  Har du en drøm om å bli lyd/lys/bilde eller scenetekniker. eller generelt sett støtter oss i denne jobben. Skriv under! så kanskje l

50 Laget: 2022-10-17 Statistikk

Propellen Teater-et leve eller ikke leve

Propellen er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.    Propellen har drevet sin virksomhet i over 10 år uten støtte til drift fra kommunen. Slik vil det dessverre bli de neste tre år også hvis ikke det blir endret på politisk hold.   Slik står det i  Kommunedirektørens forslag til

325 Laget: 2022-10-13 Statistikk

Støtt Norsk Pasientforening som et nasjonalt og trygt lavterskeltilbud, uavhengig av diagnose

Norsk pasientforening er et gratis og landsdekkende lavterskeltilbud som bistår pasienter og pårørende i møte med helsevesenet. Vi treffer alle slags pasienter og fra alle fagfelt på deres mest sårbare tidspunkt og ofte etter alvorlige hendelser. NP har i 40 år hjulpet pasienter og pårørende, og ofte de som ikke har nettverk, ressurser, evner til å skrive søknader og klager, eller de som ikke har økonomi til dyre privatpraktiserende advokater og dyre sakkyndige uttalelser. Vår tanke er at alle h

789 Laget: 2022-10-13 Statistikk

Opplever du at Neongrut er et positivt tilskudd til nabolaget Urtegata/Tøyengata?

Heisann, Alle Dere Fine Folk!For det første vil vi bare takke for støtten vi får hver dag av dere. Vi er utrolig takknemmelige at vi fått sjansen å åpne å drive vår kafe' akkurat her. Vi i Neongrut trives skikkelig på Urtegata 48 og vi håper vi kan fortsette driften her og utvikle konseptet videre.  Digger stemningen og folka i nabolaget.   Dessverre er det blitt sendt inn en offisiell klage til Oslo Kommune med forklaringen at vi forstyrrer.  Vi kjenner oss ikke igjen i argumentene i denne kla

1103 Laget: 2022-10-11 Statistikk

Bevar Rotvoll Kunstnerkollektiv!  

Rotvoll Kunstnerkollektiv er svært bekymret for vår framtid etter forrige ukes publisering av kommunebudsjett og handlings-/økonomiplan 2023-26 for Trondheim Kommune. Vi etterspør en videre oppfølging når vi til nyttår avslutter et meget vellykket utviklingsprosjekt 2020-22 som var støttet av Trondheim Kommunes Kulturfond og Kulturrådet.I en tid med stor mangel på arbeidslokaler for kunstnere i Trondheim, har 68 av byens høyt profilerte profesjonelle kunstnere og musikere selv startet, utviklet

487 Laget: 2022-10-10 Statistikk

Nei til stenging av Bærumungsommens motorsenter!

En underskrifts kampanje for oss som ønsker å holde dørene åpne på ungdommens motorsenter i Bærum!

47 Laget: 2022-10-10 Statistikk

Gi Gimle tilbake til Bodøs ungdommer!

Bodøs ungdom trenger Gimle som ungdomshus   Sigrid Bugge testamenterte hjemgården, «Bugge-gården» (senere kalt Gimle fritidssenter) vederlagsfritt til Bodø kommune med tanke på at ungdom skulle ha et aktivitetssenter. Bodø kommune la ned ungdomsaktiviteten på Gimle i 2021 under det påskudd at bygningsmassen var så dårlig at den ikke var mulig å redde. I Bodø Nu 4. oktober, og i AvisaNordland 8. oktober kommer det fram at Bodø kommune vil legge til rette for at Gimle-bygget skal gjøres om til bol

546 Laget: 2022-10-10 Statistikk

Ja til offisiell beklagelse til norske funksjonshemmede 3. desember 2022

3. desember 2022 er Verdensdagen for funksjonshemmede og i den anledning mener vi at det er på tide at regjeringen, Stortinget, fylkeskommuner og kommuner gir en offisiell beklagelse til personer med nedsatt funksjonsevne for statlig diskriminering, menneskerettighetsbrudd og utenforskap gjennom 150 år.  Norge signerte FNs konvensjon om funksjonshemmede (CRPD) i 2013. Det betyr at Norge er forpliktet til å følge den. Våren 2019 fikk Norge kraftig kritikk fra FNs komite for manglende oppfølging a

13 Laget: 2022-10-09 Statistikk

Stans nedleggelsen av ambassadeseksjonen i Antananarivo!

DIKAN-TENY MALAGASY ETSY AMBANY / ENGLISH TRANSLATION BELOW NORSK Det er skuffende at norske myndigheter ønsker å legge ned ambassadeseksjonen i Antananarivo neste år (se www.bistandsaktuelt.no). Denne lille utenriksenheten i Antananarivo har hatt stor betydning i årene etter at den norske ambassaden ble lagt ned i 2011. Diplomaten på ambassadeseksjonen har hatt høy status hos gassiske myndigheter, og har i stor grad blitt regnet med på samme måte som andre lands ambassadører. Norge har med sin

448 Laget: 2022-10-04 Statistikk

Endret lovverk om høyere straffer for vold og mer beskyttelse.

I Norge har vi ulike straffer når det kommer til vold. straffene er generelt alt for lave ifht skadeomfang og påvirkning det har for fornærmede og de utsatte sine liv i ettertid. bevisene må være sterke, noe som ofte er svært vansklig og få til, Når man lever med vold i partnerskap, vold i nære relasjoner blir den fornærmede ofte kontrollert i form av og ikke kunne dra til lege, kontakte sykehus, ha vitner og ta bilder og har da ikke bevis nok for retten, hva slags hensyn tar retten og lovverket

393 Laget: 2022-10-04 Statistikk