De nyeste oppropene

Nei til reduksjon av bestandsmål og ulvesone

Etter vinterens ulvejakt er vi nede i et titalls norske ulver. Jakta utenfor sonen holder på fremdeles, til 01.06. Ulven er kritisk truet i Norge og vil bli helt utryddet dersom dette fortsetter. Nå vil regjeringen redusere dagens allerede svært lave bestandsmål på 4-6 ynglinger. Rovviltnemndene vil redusere ulvesonen, som i dag utgjør under 5% av Norges areal, inkludert Oslo. Begge deler er myndighetenes tiltak for å utrydde ulv i Norge. Her er vår rovdyrkur:  stopp all form for jakt på rovdyr

931 Laget: 2022-04-05 Statistikk

Staten må vurdere Statskog`s planer om avskoging.

Staten må vurdere Statskog`s planer om avskoging.  21. mars var verdens skogdag. Naturvernforbundet, WWF Norge, Sabima og Natur og ungdom lanserte da rapporten Skogkur 2030. Den viser hvordan vi må ta vare på  skogens naturtyper og artsmangfold i Norge. Rapporten inneholder også en grundig oversikt over 200 konkrete områder med store naturverdier som miljøorganisasjonene mener bør prioriteres for vern. Samtidig planlegger Statskog å doble uttaket av tømmer i perioden mot 2050. De sier selv følg

177 Laget: 2022-04-05 Statistikk

Nei til nedlegging av Bjoa skule og barnehage

Rettes til deg som ynskjer at Bjoa skal vere ei levande bygd. Bjoa skule og barnehage har stor verdi for bygda vår, for lag og organisasjonar, for samhald - og ikkje minst for den oppveksande generasjonen i bygda. Skulen og barnehagen har engasjerte tilsette som ser borna våre og gir dei eit godt fagleg utbytte. Elevar og born ved skulen og barnehagen har direkte tilgang til flotte naturområder med skog, sjø og fjell. Det er flotte uteområder med gapahuk og lavo som er opparbeida av dugnadsorien

230 Laget: 2022-04-05 Statistikk

UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR BEDRE KOMMUNALE VEIER I HAUKA OG BUDAL

UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR BEDRE KOMMUNALE VEIER I HAUKA OG BUDAL SIGNER GJERNE DENNE UNDERSKRIFTSKAMPANJEN DERSOM DU STØTTER VÅR KAMP FOR BEDRE KOMMUNALE VEIER I HAUKA OG BUDAL! Høsten 2021 etablerte en gjeng «Høkbygg» og «Budalinger» en aksjonsgruppe for bedre kommunale veier i Hauka og Budal. Aksjonsgruppa arbeider for at kommunale veier i Hauka og Budal skal oppgraderes, da vi synes standarden er altfor lav. Aksjonsgruppa mener de kommunale veiene i Hauka og Budal ikke har blitt tilstrekkelig

484 Laget: 2022-04-04 Statistikk

Nei til utvidelse av helårsbåndtvang i Ålesund!

DEL DEL DEL! Vi trenger MINST 300 underskrifter! HUSK AT DU MÅ BEKREFTE SIGNATUR PÅ MAIL! Den nye forskriften om hundehold i Ålesund kommune foreslår helårsbåndtvang på enda flere turstier/rekreasjonsområder enn det vi har i dag. Dette ønsker vi å sette en stopper for! I den gamle forskriften var det helårsbåndtvang på følgende områder: Tueneset, Aksla(med unntak Sørnesmarka), Husafjellet, Borgundgavelen, Hatlaåsen, Langs Spjelkavikelva - Vasstranda (til bommen), og alle øyer og holmer i Ellings

420 Laget: 2022-04-02 Statistikk

Nei til halvering av tilbodet ved Villmarkslinja!

Politikarane i Hovedutvalet for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune føreslår å halvere talet på elevar ved villmarkslinja på Voss VGS frå hausten 22/23.  Villmarkslinja har i år det nest høgaste søkjartalet sidan oppstarten av linja i 2003, med 54 søkjarar som har dette studietilbodet som sitt 1.val. Dersom det blir justert ned til 1 klasse, er det svært mange 10.klassingar ikkje kjem inn på det studiet som dei har jobba hardt for å kome inn på.  Villmarkslinja er ei t reåring natur

966 Laget: 2022-04-01 Statistikk

Behold Vevelstadåsen som stopp på rute 510

Ruter annsonserte kutt i reisetilbud for veldig mange på Vevelstadåsen og omegn som fra 4. Juli ikke får benyttet dette utrolig viktige tilbudet lengre, det kan vi ikke godta!

650 Laget: 2022-04-01 Statistikk

Tryggere skolevei fra Østerås til Eikeli

Vi er en stor gruppe foreldre boende på Østerås som ønsker å få Bærum Kommune til å vurdere trafikksikkerheten på skoleveien fra Østerås til Eikeli. Det er stadig flere barnefamilier som flytter hit og økende trafikk i området. Denne utviklingen er tiltakende og det er på tide å gjøre noe. Idag er den korteste ruten langs Nordveien som er dårlig sikret for trygg ferdsel og har meget høy hastighet. Det er rett og slett ikke et alternativ, og det er ingen som bruker denne ruten. Alternativet kreve

24 Laget: 2022-03-30 Statistikk

Anmodning om uttalelse fra Riksantikvaren til ny reguleringsplan for Lyngør.

Anmodning om uttalelse til ny reguleringsplan for Lyngør.   Vi ønsker med dette å komme med en anmodning om uttalelse fra Riksantikvaren til ny områderegulering for Lyngør –annen gangs høring.  Tvedestrand Kommune (TK) ønsker innspill i forbindelse med ny områderegulering for Lyngør. Områdereguleringen er lagt ut til annen gangs høring, med høringsfrist 01.04.2022. Sakens dokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmesider (https://www.tvedestrand.kommune.no/kunngjoringer-og-reguleringsplaner-ut

52 Laget: 2022-03-28 Statistikk

Gangvei mellom Nakkerud og Tyristrand (Ringerike Kommune)

Tyristrand og Nakkerud ligger 5 km fra hverandre og er senter og boligområde. Riksvei 350 forbinder stedene og er eneste vei som kan brukes av myke trafikanter (gående, syklende) mellom disse. Kravet om en sikker vei for disse har lenge vært fremmet fra folk i området, men har ikke blitt vurdert seriøst av myndighetene. I løpet av de siste to ukene av februar 2022 har fylkets veivesen satt opp autovern flere steder på riksvei 350 mellom Tyristrand og Nakkerud. Dette er gjort på strekningen Burud

267 Laget: 2022-03-25 Statistikk