De nyeste oppropene

Mistillitsforslag mot Terje Aasland

70 Laget: 2023-03-01 Statistikk

Innsigelser mot sak: 20/07968-7 Planforslag Vortungen nord hyttefelt av 02.02.23 Aurskog Høland Kommune

109 Laget: 2023-02-28 Statistikk

Kunst-og kulturarbeider oppropet, La Fjella Leve - Baajh vaeride årrodh!

978 Laget: 2023-02-27 Statistikk

Vi har mistet tilliten til KS som arbeidsgiverorganisasjon

391 Laget: 2023-02-27 Statistikk

Redd coop marked rustad

265 Laget: 2023-02-27 Statistikk

La Liban Wako Sora få bli i Norge

1167 Laget: 2023-02-26 Statistikk

NEI til nedleggelse av norskspråklig master i utøvende musikk ved UiT

74 Laget: 2023-02-24 Statistikk

NEI TIL VINDKRAFT!

51 Laget: 2023-02-23 Statistikk

Nei til MONSTERMASTER - Ja til jordkabel

118 Laget: 2023-02-23 Statistikk

Opprop for videreføring av dobbel kvote omsorgsdager i 2023

36 Laget: 2023-02-22 Statistikk

Opprop fra ansatte ved St Olavs hospital om å åpne tidligere pasientjournalverktøy

382 Laget: 2023-02-19 Statistikk

Opprop til støtte for oss som ønsker å beholde muligheten til å kjøre bil i bydel Østensjø og kunne parkere bilen i nærmiljøet !

1050 Laget: 2023-02-18 Statistikk

Nei til opprettelse av ROP-boliger på Sveberg!

568 Laget: 2023-02-16 Statistikk

Opprop mot reguleringsplanen til Mummiparken.

281 Laget: 2023-02-14 Statistikk

Vi som krever at regjeringen likevel ikke endrer verneforskriften for å få til E6-utbygging gjennom Lågendeltaet naturreservat

14 Laget: 2023-02-13 Statistikk

Behold nærskolene på Vesterøya!

442 Laget: 2023-02-12 Statistikk

Støtt vårt krav om frihet til å velge covid-19-vaksine uten mRNA og DNA!!!!

10 Laget: 2023-02-11 Statistikk

Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

1991 Laget: 2023-02-10 Statistikk

Støttekampanje for Institut "Dr. Simo Milošević" Igalo.

422 Laget: 2023-02-09 Statistikk

Nei til ROP-boliger på Tråholt (med tilknytning til Bjørkedalen, Døvik, Nystrand, Olavsberget og Telemarksporten).

194 Laget: 2023-02-09 Statistikk