Bevar Prestegårdsskogen som en bymark for alle!

Bilde_opprop2.jpg

Indre Østfold frisbeegolf har søkt om å bygge en internasjonal frisbeegolfbane i Prestegårdsskogen i Askim. Søknaden skal behandles i planutvalget i kommunen den 1. november, 2023.

Banen vil dekke ca. 60 mål, eller om lag 10 fotballbaner. Dette tilsvarer en tredel av området innenfor lysløypa. Atten fairways skal ryddes, i snitt 120 meter lange med varierende bredde. Disse vil gå på kryss og tvers gjennom den sentrale delen av Prestegårdsskogen. I tillegg kommer utkastfelt med 18 store treplattinger og flere små, og 18 målkurver med kjetting.

Denne raseringen av skogen vil bety at Askims eneste sentrumsnære rekreasjons- og friluftsområde i stor grad omgjøres til et sportsanlegg! Vi har allerede tre frisbeebaner i nærområdet; på Høytorp i Mysen, på Knapstad og i Hovskogen i Askim. I tillegg er det flere baner i nabokommunene.

Vi i Prestegårdsskogens venner ber våre politikere om å verne vår eneste bymark som en skog for alle

  • For barna som i dag har lett tilgang til naturens «lærebok»
  • For alle oss som søker mosjon, naturopplevelser eller bare avkobling fra støy og mas
  • For ville fugler og dyr som alltid har hatt sitt naturlige opphold der. 
  • For det mangfold av arter som har skogen som sitt leveområde.    

Frisbeegolf er en flott aktivitet, men Prestegårdsskogen er feil sted. Vi oppfordrer kommunen til å samarbeide med klubben for å finne en mer egnet beliggenhet, med færre interessekonflikter og som krever mindre naturinngrep.    

Skriv under dersom du sier nei til frisbeegolfbane i Prestegårdsskogen og vil bevare denne som en bymark for alle!

Du kan lese mer om aksjonen på Prestegårdsskogens venner/Facebook 

På vegne av Prestegårdsskogens venner: Margaretha Brovold, Sylvi Grythe, Sigmund Hanslien, Harald Petter Johnsen, Hans Christian Nes, Bjørn Olav Nome, Knut Riseng, Sigurd Slembe, Ole Christian Aartun og for alle de små og store skapningene som har bosted i skogen.