BREV: Bevar Norges nordligste danselinje!

Troms Fylkeskommune v/fylkesråd for utdanning, Magnus Mæland
Postboks 6600
9296 Tromsø

Skrevet:  6.11.2013
Sendes: 12.11.2013


VEDRØRENDE NEDLEGGELSE AV DANSELINJEN VED KONGSBAKKEN VGS

Troms Fylkeskommune, ved Magnus Mæland (fylkesråd for utdanning - H), har lagt frem en høring om opplæringstilbudet skoleåret 2014-2015 med omfattende kutt, nedleggelser og sentralisering ved nesten samtlige videregående skoler i fylket. Ett av forslagene er avvikling av danselinjen ved Kongsbakken VGS i Tromsø.

Danselinjen i Tromsø er Norges nordligste, på tross av at den ikke ligger i Norges nordligste fylke.
Finnmark har ingen danselinje, og Kongsbakken i Tromsø er derfor et viktig alternativ for de som ønsker tidlig utdanning i dansekunstfeltet, men som ikke ønsker å flytte til andre siden av landet i en alder av 15 år.
Skulle danselinjen i Tromsø legges ned, blir neste alternativ Bodø, Nordland.
Norges to nordligste fylker, Troms og Finnmark, vil da være uten utdanningstilbud i dansekunst på videregående skole.

Dette vil være en svekkelse av rekrutteringen til høyere utdanning lenger sør i landet - Kunsthøgskolen i Oslo, Universitet i Stavanger og Norges Dansehøyskole, for å nevne noen, krever alle at deres søkere har sterk forkunnskap i danseferdigheter og teori. Det ville vært synd for dansekunstmiljøet i Norge, at de sterkeste studentkandidatene vil stamme fra Bodø og sørover, og at ungdom i Troms og Finnmark vil få svakere muligheter for sin utdanning med mål om å bli profesjonell dansekunstner. Norsk dansekunst behøver mangfold, også geografisk.

Vi som signerer dette oppropet - dansevenner Norge rundt, slår ring om danselinjen ved Kongsbakken VGS i Tromsø og ber Troms Fylkeskommune se på verdier i utdanning utenfor realfagsretninger, mangfoldet dette skaper blant nord-norsk ungdom, styrking av Nord-Norge som samfunnsutvikler gjennom kunst/kultur og hvordan dette gjør Nord-Norge til en sterkere kulturengasjert landsdel, som igjen vil forebygge økt fraflytting fra de nord-norske fylkene.