Benytt fritt sykehusvalg nordmøringer

Nok er nok!

Styret i Helse Møre og Romsdal har fattet «vedtak» om å samle fødeavdelingene i Molde og Kristiansund i Molde allerede fra 19. august i år bl. a. på tross av Stortingsvedtak om at antall (nå redusert til 45) fødeavdelinger ikke ytterligere skal reduseres. I tillegg brudd på forutsetningene om ikke å flytte funksjoner før eventuelt fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er ferdigstilt. 

Som et ledd i mange tiltak nordmørskommune nå vil komme med, oppfordres alle nordmøringer til å benytte Fritt sykehusvalg. Vi kan ikke finne hos i at spesialisthelsetjenestene vi har krav på fortsatt fraranes vår del av fylket! 

Mvh

Roy Aass Aakre

Nordmøring

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Roy Aass Aakre kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook