Behold gruppetilbudet på Fresh Østerås!

205ijxnb.png

Fresh Fitness avvikler sine gruppetreninger på de fleste sentrene i Norge. Fresh Fitness uttaler at det kun er en liten andel av medlemmene som benytter seg av dette tilbudet og at de derfor har fattet denne beslutningen. 

På Østerås har vi et Freshsenter som samler mange av oss som bor i området til fantastiske treningstimer med utrolig engasjerte og dyktige instruktører. Fresh Østerås er ikke bare et sted vi går for å trene, det er også en viktig møteplass for mange, både unge, voksne og godt voksne. 

Vi ber Fresh Fitness ta hensyn til hvor mange som faktisk bruker gruppetilbudet på Østerås. Med denne underskriftskampanjen viser vi hvor stor oppslutning og engasjement det er rundt dette tilbudet i vårt lokalmiljø, og at vi er mange som mener det må opprettholdes. 


Karianne Spetaas Henriksen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen