Anmeldelse av statsminister Erna Solberg for landssvik.

 

FNs nye migrasjonspakt er vedtatt, til tross for at en rekke land sier nei. Norge har sluttet seg til avtalen

Statsministeren Erna Solberg kjørte over folket da hun meldte Norge inn i Acer, og ga bort råderetten over vår vannkraft. Nå melder hun inn UN Migration Act - FNs migrasjonsavtale og overkjører Norges befolkning igjen. Denne gangen med enda mer alvorlige konsekvenser og åpner for en liberal innvandring. Historien viser at land som har bedrevet liberal innvandring nå sliter big-time, både økonomisk og sosialt! Konsekvensene har nemlig vist seg svært konsistente overalt, med en betydelig større volds- og kriminalitetsproblematikk, med varmgang i trygdesystemets kassapparater og en utarmet statskasse.

USA, Australia, Slovakia, Sveits, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Polen, Israel, Ungarn og Latvia har alle sagt nei til pakten. Avtalen skal etter planen behandles og trolig endelig vedtas i FNs hovedforsamling 19. desember, som er også dato for å undertegn den enda mindre kjente FNs flyktnings-avtale.

På dette grunnlag, anmeldes Statsminister Erna Solberg, for brudd på Grunnlovens §83 og §84, for landssvik mot det norske folk