Opprop mot utbygging av Ørajordet - åpent for alle!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Oppdatering om kampanjen

2024-06-14 12:08:14

Til alle støttespillere - Saken om bevaring av Ørajordet er slett ikke oppe og avgjort ennå! 

En stor takk til alle våre tilhengere som har undertegnet oppropet. Vi henvender oss nå for et nytt krafttak for Vestby kommune venter fortsatt på svar angående pålegget som ble forelagt utbygger i januar i år.


Det er håp i hengende snøre!

SÅ, aksjonsgruppen er fortsatt aktiv på flere områder, i pressen og blant politikere. En ny type giv er også på gang, idet 1000 nye infofoldere er på vei ut til beboere og andre interesserte - samt via nettet. 

Herved oppfordrer vi alle til å spre budskapet videre til minst to meningsfeller (som igjen kontakter sine...  osv), og som er villig til å signere oppropet, med navn, eller anonymt, og gjerne med begrunnelse for støtten. 

MED DERES HJELP kanskje det blir et vedtak i vår favør på første PLM-møte i august.

Tusen takk!

Aksjonsgruppen for bevaring av Ørajordet


Sooninger for bevaring av Ørajordet i Son

Ørajordet 2024

2024-01-12 11:11:45

Takk til alle som støtter kampanjen for bevaring av Ørajordet. Slaget er absolutt ikke tapt, det arbeides aktivt på flere hold. Her kommer en kort oppsummering:

Til stor glede vant ´vi` dvs aksjonsgruppen + dere, en delvis seier 28 august. Som mange vet ga ikkepolitikerne, ved PLM-utvalget, utbyggerne av jordet (Signaturhagen a/s) umiddelbart grønt lys for fremdriften, de ble derimot pålagt å utrede grundigere 3 usikkerhetsmomenter omkring byggeprosjektet.

Punktene var:

- Sikkerheten for kommende beboere

 
- Oppgradert prognose med hensyn til økt trafikk
 
- Pålitelig vurdering av hvordan den dyrkbare jorda skal håndteres

 

I mellomtiden ble de nyvalgte medlemmene i PLM-utvalget informert om vårt arbeid for bevaring av Ørajordet.

8. januar i år ankom ny dokumentasjon fra utbyggerne, og  disse blir om kort tid tilgjengelig for alle og enhver fra kommunens postliste. (Gå inn på kommunens hjemmeside eller spør på servicekontoret).

Aksjonsgruppen vil snarest mulig arrangere et lukket møte med aktuelle politikere og vil deretter, hvis nødvendig, sende skriftlig kommentar for sitt syn på Signaturhagens siste innspill.

Tidligst 5.februar 2024 vil PLM kunne fremlegge sin redegjørelse, men kanskje ikke før møtet den 11. mars, har vi fått opplyst. Saken skal jo innom flere instanser.

Tiden som har gått siden 28. august har, slik vi ser det, arbeidet til aksjonens fordel. Stormen ´Hans` var en alvorlig vekker som skapte store ras- og flomskader, og det på steder som tidligere ikke var rasutsatt.

Hva kan skje over tid med kvikkleira langs SÅNA?

Det går knapt én dag nå uten at eksperter bruker ord som natur- og miljøkrise om landet vårt, det skjer i både i riksmediene, NRK, og andre kanaler. I vår nærhet og i friskt i minne har vi lest om saken omkring Delijordet (Ikeajordet). Kommunal- og distriktsdepartementet tok grep overfor kommunen og la ned bygge- og deleforbud for Deli-jordet. Dette skjedde selv om kommunene rundt om i landet er delegert lokalt ansvar i slike saker.

Men på denne måten, bit for bit og i økende fart bygges den sårbare naturen umerkelig ned. ( les ødelegges for alltid). I Norge skjer det ifølge fagfolk, med en størrelse på en fotballbane pr time, HVER DAG.

I denne sammenhengen kunne vårt bidrag være å redde Ørajordet, hva synes dere?

FØLG MED!

 

for aksjonsgruppa
Rsgnhild Wang

 

 


 

 


Sooninger for bevaring av Ørajordet i Son

Kommentarer

2023-09-03 13:22:17

Ca 350 anonyme signaturer med ca 200 kommentarer ble overlevert PLM-utvalget mandag 28. august 2023

 

oppropet blir liggende ute fram mot valget - hjelp å spre dette

 

på forhånd takk

 


Beboergruppe i SonDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...