Bevar teatervitenskap!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Teatervitenskap ved UiB mister 1 stilling

2023-05-21 10:58:58

Fakultetsstyret vedtok tirsdag 9. mai at teatervitenskap skal miste en av sine tre stillinger. Det er selvsagt en stor skuffelse. Samtidig er det imponerende å se hvordan fagmiljøet med støttespillere over hele landet har jobbet for å minimere skaden.   


Det er tilføyd et par interessante nyanseringer i vedtaket:  

 • Fagtilbudet i bachelor- og masterprogrammene opprettholdes frem til 1. juli 2026. Dette skal fakultetet sikre gjennom tilførsel av midlertidige stillingsressurser til faget. 
 • Gjenansettelser i teatervitenskap-stillingen, (sammen med avgitte stillinger i russisk og fransk), skal tas opp særskilt i den årlige revurderingen av bemanningsplanen, og især neste gang (2026) hvor en ny langsiktig bemanningsplan skal lages.
 •  Frem til 2026 skal studieprogrammene i teatervitenskap «redesignes» - spesielt med henblikk på tverrfaglig samarbeid mellom teatervitenskap og beslektede fag som litteraturvitenskap, kunsthistorie og digital kultur. 

NB! Det er viktig at kulturlivet og teatermiljøene ikke glemmer at faget nå vil være i en kritisk og meget sårbar situasjon i tiden fremover, som vil kreve oppmerksomhet og støtte – om vi skal lykkes med å bevare teatervitenskap ved UiB. Kampen er ikke over.


Les saken i Khrono HER!


Millan Persdotter Persson / Bevar Teatervitenskap

OPPDATERING: Saken utsettes til 9. mai

2023-03-20 17:36:39

Vi er svært lettet og glade for det nyeste vedtaket i fakultetsledelsen om å utsette saken om Bemanningsplan 2023-25 til sitt møte 9. mai. Med den begrunnelsen at saken må utredes bedre mht til forutsetninger og konsekvenser.  Men kampen er ikke over. Nå gjelder det å vise fakultetsledelsen og universitetsledelsen den faglige og samfunnsmessige verdien og betydningen av teatervitenskap.


// ENGLISH // ENGLISH //

We are very relieved and happy about the latest decision by the faculty management to postpone the issue of the Staffing Plan 2023-25 until their meeting on  May 9th. On the grounds that the case must be investigated better in terms of prerequisites and consequences. But the fight is not over. Now it is time to show the faculty and university management the professional and social value and importance of theater studies.


Millan Persdotter Persson / Bevar TeatervitenskapDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

 • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
 • Kontakt vennene dine
  1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
  2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
  3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...