Bevar teatervitenskap!

(English below)
Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen trues nå igjen med nedleggelse

Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreslår i Faglig bemanningsplan 2023-25 at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes i løpet av denne perioden. En stilling som nå er ledig skal ikke gjenbesettes og det samme gjelder en aldersavgang i 2024. Forslaget skal behandles i fakultetsstyret tirsdag 21. mars. (NB! Utsatt til 9. mai.)

Fakultetsstyrets forslag vil være et stort steg i retning av nedleggelse av teatervitenskap ved UiB. Og det er umulig å se for seg at fagtilbudet med bachelor- og masterutdannelser kan opprettholdes med bare en gjenværende stilling.

Samarbeid med det profesjonelle teateret er en viktig side av fagprofilen i teatervitenskap. I tillegg til en vektlegging av teaterhistorie og dramaturgi, har faget et utstrakt samarbeide med det profesjonelle teateret om blant annet studentpraksis og arkivrelatert forskning på eldre og nyere norsk teaterhistorie. Utdannelsen i teatervitenskap legger godt til rette for en yrkeskarriere i teater- og kulturlivet. Dette og flere andre positive sider ved faget neglisjeres i fakultetsledelsens omtale av teatervitenskap i saksutredningen.

Teatermiljøene i Norge, ved institusjonene og i det frie feltet må reagere på fakultetets intensjoner og fremgangsmåte overfor teatervitenskap. Universitetet i Bergen, og spesielt Humanistisk fakultetet, må kraftfullt oppfordres til å ivareta sitt samfunnsoppdrag også overfor teaterlivet i Norge, gjennom å bevare og videreutvikle teatervitenskapen som universitetsfag.

Dette vil ikke skje uten kamp, dette kan DU gjøre:

1. Signer oppropet!
2. Spre ordet!
3. Diskuter og kommenter!


LES MER:
- Uttalelse: Norsk teater- og orkesterforeining og Norsk teaterlederforum
-
Sak i Krohno
- Uttalelse: BIT Teatergarasjen, Black Box Teater og Rosendal Teater
Innlegg på Scenekunst.no
- Sak i Samtiden


// ENGLISH // 
ENGLISH //

Theatre studies at the University of Bergen once again threatened by closure.
The management at the Faculty of Humanities at the University of Bergen proposes in the Academic staffing plan for 2023-25, released Wednesday evening 15 March, the suspension of two out of three academic positions in Theatre Studies. One position, which is now vacant will not be replaced, and the same applies to the position with planned retirement in 2024. The faculty board will consider the proposal already on Tuesday, 21 March. (NB! Postponed until 9. May)

The faculty board's proposal will be a major step towards closing Theatre Studies entirely at the University of Bergen. It is impossible to imagine maintaining bachelor's and master's degrees with only one remaining position.

Collaboration with professional theatres and cultural institutions is an essential aspect of the profile of Theatre Studies. In our curriculum, we emphasise theatre history and dramaturgy, as well as extensive collaboration with professional theatres on, among other things, student internships and hands-on archival research on older and contemporary Norwegian theatre history. An education in theatre studies provides essential preparation for a professional career in the theatrical and cultural industries. This, along with several other positive aspects, of the programme, is neglected in the faculty management's assessment of theatre studies in the staffing plan.

We urge the theatres in Norway to react to the faculty's intentions and approach to Theatre Studies and call upon the support of our international colleagues. The University of Bergen, and especially the Faculty of Humanities, must be strongly encouraged to fulfil its social mission towards the field of theatre in Norway by preserving and further developing theatre studies as a university subject.

This will not happen without a fight. This is thing YOU can do: 

1. Sign the petition!
2. Spread the word!
3. Discuss and comment!
 
MORE INFO: (In Norwegian)
- Uttalelse: Norsk teater- og orkesterforeining og Norsk teaterlederforum
-
Sak i Krohno
- Uttalelse: BIT Teatergarasjen, Black Box Teater og Rosendal Teater
Innlegg på Scenekunst.no
- Sak i Samtiden

Millan Persdotter Persson / Bevar Teatervitenskap    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Millan Persdotter Persson / Bevar Teatervitenskap vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...