Vi protesterer på mange urimelige økte takster på husene i Arendal kommune med skyhøy eiendomsskatt som resultat. Vi vil ha takstene og eiendomsskatten redusert!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Neste aksjon

2021-03-18 13:42:12

Hei alle motstandere av eiendomsskatt eller for høy eiendomsskatt :-)

Neste aksjon blir å ansvarliggjøre kommunen for utgifter boligeier kan få i prosessen med å bevise at kommunen har tatt for høy takst. Det kan gjelde oppmålingsfeil eller for høy takst i forhold til hva en kan forvente å få ved salg. Eiendomsskatteloven sier tydelig at kommunen ikke har lov å taksere høyere enn antatt salgsverdi.

Det springende punkt blir om en meglers e-takst blir godtatt av kommunen som et mer rettferdig anslag på salgsverdi enn kommunens grove taksering. Det må vi forlange.

Husk å dele informasjonen til venner og naboer slik at vi får flere signeringer. Kampen er ikke slutt! Til høsten er det nye budsjettrunder i bystyret hvor vi kan påvirke politikerne.

Mvh
Raymond Skorstad
Initiativtaker


Raymond Skorstad

Revisjon #2

2021-02-20 10:23:31

Ved å bruke ligningsverdi ved utregning av eiendomsskatt, slik 70% av landets kommuner gjør, slipper kommunen utgifter på 10 mill ++ ved fremtidig taksering og kommunen slipper klager ved for høy takst og kostnadene med det, da klageinstansen er ligningskontoret (staten).  Likningsverdi kan justeres opp eller ned hvert år av skatteetaten som følge av variasjon i boligprisindeksen, noe som er mer rettferdig for boligeiere. Denne takseringsmetoden benytter også sjablongjustering. Ved å benytte egen taksering, slik Arendal kommune har gjort, blir det utført mye arbeid og kostnader med det som allerede er utført av skatteetaten. Dobbelt arbeid, mao og ekstra kostnader for kommunen. Derfor ønsker folkeaksjonen at kommunen skal bruke ligningsverdi i utregning av eiendomsskatt.

Forslag 1: Arendal kommune bruker likningsverdi for utregning av eiendomstakst. 

Forslag 1a og 1b ønskes satt opp mot hverandre.

Forslag 1a: Eiendomstaksten settes ned fra 4 til 2 promille.
Forslag 1b: Eiendomstaksten settes ned fra 4 til 3 promille.

Forslag 2a og 2b ønskes satt opp mot hverandre.

Forslag 2a: Bunnfradraget økes fra 150 000 til 1.000.000 kr
Forslag 2b: Bunnfradraget økes fra 150.000 kr til 500.000 krRaymond Skorstad

Revisjon av forslag til vedtak

2021-02-19 20:49:16

Jeg har laget et forslag til revidert forslag på vår protest på omtakseringen og eiendomsskatten som er lagt ut til høring. Grunnen er at det tidligere forslaget ble skrevet i all hast før bystyremøtet sist torsdag. Det ble ikke behandlet, så nå har vi tid til å sende et revidert og mer gjennomtenkt forslag. Kan vi enes om dette, vil jeg sende det inn snarest slik at det kan bli tatt opp til votering i det ekstraordinære bystyremøtet som blir innen kort tid.

Mitt forslag er å prøve å få bystyret med på å bruke likningstakst som grunnlag. Det vil gi samme resultat som takst ved samme verdigrunnlag på en bolig. Men takseringen som er gjort er for mange langt over salgsverdi, det er ikke markedsverdien som likningstaksten er basert på. Så får vi det til, slipper folk å klage 😁 på taksten. Dessuten slipper kommunen å ut med mange millioner neste gang de hadde måttet taksere.

Likningstaksten er 25% av antatt markedsverdi, som oftest er lavere enn reell markedsverdi, derfor vil en eiendomsskatt basert på likningsverdi (likningsverdi * 4) være bedre enn det de har gjort nå.

Av den grunn foreslår jeg at de bruker likningsverdi istedenfor takseringen slik 70% av andre norske kommuner gjør. Samtidig foreslår jeg å senke promillen fra 4 til 3, samt øke bunnfradraget fra 150 tusen til 500 tusen eller 1 million, noe som gir en mye bedre sosial profil. Det gir politikerne mange muligheter å velge mellom, så får vi se hva de stemmer på og hvem som er snillest 😁

Jeg vil liste opp forslagene her så dere kan vurdere om dere er enige eller ikke. Jeg vil også legge ut en avstemming på forslaget mitt for å se hva majoriteten av dere ville valgt 😁

 

Tilslutt vil jeg minne dere på markeringen i morgen kl 15 og utover. Ta med fakkelbokser 👍

 

Forslaget som i all hast ble sendt til bystyret på tirsdag for å rekke bystyret på torsdag lyder slik:

Bystyret vedtar at taksten på bolig endres og maks settes opp 10% fra 2019 takst hvis det ikke er gjort vesentlige utbedringer på eiendom siden 2019 og at eiendomsskatten maks settes opp 20% for den enkelte bolig hvis det ikke er gjort vesentlige utbedringer på eiendom siden 2019 men totalt ikke mer enn at total eiendomsskatt for kommunen utgjør 144 millioner.

Siden forslaget ikke ble behandlet på torsdag, kan vi nå revidere forslaget vårt som er sendt til bystyret. Jeg har forfattet noen forslag som jeg ønsker tilbakemelding fra dere på. Kan vi samles om disse? Hvis ikke, kom med forslag til endringer asap. Husk at vi må være nøkterne for å få flertall i bystyret på vårt forslag.

Jeg foreslår at vi leverer følgende revidert forslag til bystyret:

Forslag 1: Arendal kommune bruker likningsverdi for utregning av eiendomstakst, slik 70% av andre kommuner gjør. Ved bruk av likningsverdi, slipper en kostnader ved taksering i fremtiden. Kommunen slipper klager ved for høy takst og kostnadene med det, da klageinstansen er ligningskontoret (staten).  

Tilleggsforslag 1: Eiendomstaksten settes ned fra 4 til 3 promille.

Tilleggsforslag 2a og 2b ønskes satt opp mot hverandre.

Tilleggsforslag 2a: Bunnfradraget økes fra 150 000 til 1.000.000 kr

Tilleggsforslag 2b: Bunnfradraget økes fra 150.000 kr til 500.000 kr

Tilleggsforslag 3: Sjablongjustering utelates i beregning av eiendomsskatt.

Forslag 2 (hvis forslag 1 faller): Samme som forslag 1, tilleggsforslag 1, og  2a mot 2b men med taksten som er foretatt istedenfor likningsverdi.

Påvegne av oppropet og folkeaksjonen

Mvh

Raymond Skorstad
Initiativtaker til aksjonen


Raymond SkorstadDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...