Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Hva gjør vi nå, når INGEN på Stortinget vil si opp EØS avtalen?

2021-11-13 00:56:41

Vi hadde Norges første Stortingsvalg uten utenlandske valgobservatører på grunn av Pandemien.

Noen tror at det sitter flere motstandere av EØS på Stortinget nå, enn det gjorde 12. september. Jeg tviler i stor grad.

SP har avslørt seg selv som beskyttere av EØS. Det skuffer mange.

Nå presses det på med Koronapass og stadig nye klimatiltak. Det kommer via omveier fra EU! Våre "forpliktelser" til EU sitt "grønne" skifte har ført til ukontrollerbart høye strømpriser og vannmagasinene er nesten tomme, det før kulda virkelig setter inn etter jul. Hva EU som kan sende i retur er høyest usikkert, og det samme med prisen. Vi kan av beredskapsmessige grunner ikke fortsette denne galskapen! Den må stoppes! Jeg ville tatt til ordet for å kappe kablene nå, hadde det ikke vært for at Sør-Norge vil være avhengig av import nå i vinter! (Siden det er eksportert vekk uansvarlig strøm, så vi sitter igjen med mangel!)

Vi folket har makt, om vi samler oss. Ikke bare de gangene vi avgir våre stemmer. Folket kan kreve folkeavstemminger! At EU valget i 1994 ikke var juridisk bindende var nok fordi Politikerne var redd for at flertallet skulle si nei til EU medlemskap. Og det skjedde. 

EØS avtalen var en tilpassing til EU medlemskap, og da vi sa nei til EU skulle EØS avtalen gått i søpla. Istedet har vi den fortsatt, og den spiser stadig mer av Demokratiet, friheten, selvråderetten og alt. Grunnloven, som er folkets og landets beskytter er delvis satt ut av spill.

Det er IKKE greit! To ganger på rad har EU/FN eller World Economic Forum nektet oss å feire Grunnloven i Norge. Nesten ingen har protestert! Det var 15 000 i en Black Life matters demonstrasjon i Oslo sommeren i 2020. Det var greit, men da ca. 150 mennesker gikk i 17 mai tog sist 17. mai, var det uansvarlig, galskap, Nazister osv. Har det kollektive folket mistet forstanden? Det var sikkert like mange i 1. mai Toget her jeg bor i en liten by i distriktet, og ingen sa noe som helst. Men 17. mai feiringen utgikk også her.

Uansett, vi surres mer og mer fast i EU. Fullførelsen av EU skjer i 2025. Hva den er, vet jeg ikke. Det er ca. to år siden medlemslandenes nasjonalflagg ble forbudt inne i EU parlamentet. Nigel Farage viftet med det Britiske flagget i protest, og fikk mikrofonen avslått.

Som sagt, vår Norxit blir enkel, selv om Brexit har gått langt lettere enn det media har fortalt! Storbritannia hadde ingen tidligere avtaler å falle tilbake på, men det har vi!! Det er EFTA som styrer vår handel. EØS er ikke en handelsavtale! De aller, aller fleste nyter ingen fordeler av EØS avtalen. Den er i all hovedsak en ulempe, og den krenker Grunnloven vår! Vår beskytter! Vi er ufri! Når folk tviler på om Stortinget er under EU systemet, så er kanskje Koronastøtten i 2020 det ferskeste eksemplet på at EU overstyrer siden Stortinget måtte spørre (EU)ESA om lov til å støtte Kommunene og næringslivet som ble skadelidende pga. pålagt nedstegning.

Målet med oppropet er at Folket som er mot EØS avtalen skal tas til følge! Enten ved at vi krever at den sies opp via avstemming, eller at vi bringer EØS avtalen for retten. Problemet med retten er at Høyesterett er at den er utnevnt av Stortinget. Kanskje må et søksmål behandles av en militær Domstol eller av en internasjonal? 

 


Terje Larssen

Oppropets betydning etter valget.

2021-11-13 00:55:41

Vi hadde Norges første Stortingsvalg uten utenlandske valgobservatører på grunn av Pandemien.

Noen tror at det sitter flere motstandere av EØS på Stortinget nå, enn det gjorde 12. september. Jeg tviler i stor grad.

SP har avslørt seg selv som beskyttere av EØS. Det skuffer mange.

Nå presses det på med Koronapass og stadig nye klimatiltak. Det kommer via omveier fra EU! Våre "forpliktelser" til EU sitt "grønne" skifte har ført til ukontrollerbart høye strømpriser og vannmagasinene er nesten tomme, det før kulda virkelig setter inn etter jul. Hva EU som kan sende i retur er høyest usikkert, og det samme med prisen. Vi kan av beredskapsmessige grunner ikke fortsette denne galskapen! Den må stoppes! Jeg ville tatt til ordet for å kappe kablene nå, hadde det ikke vært for at Sør-Norge vil være avhengig av import nå i vinter! (Siden det er eksportert vekk uansvarlig strøm, så vi sitter igjen med mangel!)

Vi folket har makt, om vi samler oss. Ikke bare de gangene vi avgir våre stemmer. Folket kan kreve folkeavstemminger! At EU valget i 1994 ikke var juridisk bindende var nok fordi Politikerne var redd for at flertallet skulle si nei til EU medlemskap. Og det skjedde. 

EØS avtalen var en tilpassing til EU medlemskap, og da vi sa nei til EU skulle EØS avtalen gått i søpla. Istedet har vi den fortsatt, og den spiser stadig mer av Demokratiet, friheten, selvråderetten og alt. Grunnloven, som er folkets og landets beskytter er delvis satt ut av spill.

Det er IKKE greit! To ganger på rad har EU/FN eller World Economic Forum nektet oss å feire Grunnloven i Norge. Nesten ingen har protestert! Det var 15 000 i en Black Life matters demonstrasjon i Oslo sommeren i 2020. Det var greit, men da ca. 150 mennesker gikk i 17 mai tog sist 17. mai, var det uansvarlig, galskap, Nazister osv. Har det kollektive folket mistet forstanden? Det var sikkert like mange i 1. mai Toget her jeg bor i en liten by i distriktet, og ingen sa noe som helst. Men 17. mai feiringen utgikk også her.

Uansett, vi surres mer og mer fast i EU. Fullførelsen av EU skjer i 2025. Hva den er, vet jeg ikke. Det er ca. to år siden medlemslandenes nasjonalflagg ble forbudt inne i EU parlamentet. Nigel Farage viftet med det Britiske flagget i protest, og fikk mikrofonen avslått.

Som sagt, vår Norxit blir enkel, selv om Brexit har gått langt lettere enn det media har fortalt! Storbritannia hadde ingen tidligere avtaler å falle tilbake på, men det har vi!! Det er EFTA som styrer vår handel. EØS er ikke en handelsavtale! De aller, aller fleste nyter ingen fordeler av EØS avtalen. Den er i all hovedsak en ulempe, og den krenker Grunnloven vår! Vår beskytter! Vi er ufri! Når folk tviler på om Stortinget er under EU systemet, så er kanskje Koronastøtten i 2020 det ferskeste eksemplet på at EU overstyrer siden Stortinget måtte spørre (EU)ESA om lov til å støtte Kommunene og næringslivet som ble skadelidende pga. pålagt nedstegning.

Målet med oppropet er at Folket som er mot EØS avtalen skal tas til følge! Enten ved at vi krever at den sies opp via avstemming, eller at vi bringer EØS avtalen for retten. Problemet med retten er at Høyesterett er at den er utnevnt av Stortinget. Kanskje må et søksmål behandles av en militær Domstol eller av en internasjonal? 

 


Terje Larssen

EØS avtalen og valget.

2021-03-13 09:56:51

Nå er det et halvt år igjen til vi skal si vår mening om hvem som skal styre landet.

Noen er strålende fornøyde med dagens Regjering, andre vil ha inn noe nytt. 

SP og Rødt bruker EØS avtalen som valgflesk fordi motstanden mot EØS stiger.

Så har vi et problem mange ikke er klar over. Vi har Stortingspartiet, Europabevegelsen som sitter med minimum 142 medlemmer av de 169 Stortingsplassene. Om noen av disse skulle gå inn for å fjerne EØS avtalen, så måtte det være for å inngå medlemskap i EU. 

Men det vil ikke folket.

SP sier at de vil avvente EØS spørsmålet til "Retten har kommet med en avgjørelse". Jeg antar at de venter på utfallet av søksmålet mot ACER.

Det er alt for utydelig for meg! Det viser at SP neppe vil kreve at EØS avtalen sies opp!

Jeg for min del vil ikke gi min stemme til noen av de som er representert på Stortinget fordi det er umulig å vite hvem som virkelig vil befri Norge. Vi har en Globalisme mot Norge først. På Stortinget er det ingen som setter Norge først, det har vi sett de siste 30 år.

Jeg finner mitt parti i bolken de kaller "andre". Den bolken spår jeg vil bli så stor at vi vil se navnet på minst et av dem må politiske grafer!

Det har vært servert meningsmålinger for hva folket vil stemme på. Men spør man 1000 personer så speiler det neppe det resultatet vi får ved valget. 

Det har også vært gjort spørreundersøkelser om EØS, og da fant de ut at det var flertall blant folket, men hvordan var spørsmålene formulert? Spurte de om det er godt at vi samarbeider med EU? At det er viktig å ha et godt forhold til de andre landene i Euoropa? Isåfall er jeg helt enig, men det er ikke det samme som at jeg vil at EU skal overstyre oss!

Vi har samarbeidet med EU og omverden før EØS avtalen kom. Men vi eksporterte mer til EU da vi hadde selvråderett, så at avtalen er bra for oss er ikke sant. Det som skiller EFTA avtalen fra EØS er de fire friheter. Nå er ikke jeg glad i sosial dumping, skatteparadiser og fri flyt av NAV penger ut i Europa.

Mange sitter i den villfarelsen av vi blir sittende alene i verden uten EØS avtalen, men det er bare tull. Dessuten blir vår NorExit langt enklere enn det var ved Brexit.

Stem klokt til høsten, og del gjerne oppropet.


Terje Larssen

Vi trenger forsatt at flere samles om å kreve at EØS avtalen annulleres.

2020-08-14 10:43:55

EØS avtalen gir oss stadig flere ulemper, og folk begynner i større og større grad å forstå at Politikerne på Stortinget neppe er med på kampen med å fjerne den!

155 av Stortingets 169 folkevalgte er medlemmer av Europabevegelsen! 

Sist vinter reagerte flere på at nasjonalflaggene i EU parlamentet forsvant. Første skritt mot "Fullførelsen" av EU er å oppheve all selvstendighet til medlemslandene! 

Det er nå bekreftet! 

Koronapandemien gav mange EU land store påkjenninger, og nå har EU bundet sine medlemsland til masta med en ubegripelig gjeld! Norges EØS kontigent stiger som en konsekvens av dette. 

Man kan tenke sitt om ikke Pandemien var en genial anledning til å hindre neste land fra å gjøre som Storbrittania, som klarte sin Brexit.?

Jeg frykter at EU tilhengerne på Stortinget skal forsøke å hjelpe EU mer enn vi allerede gjør.

De prøver støtt å hevde at EU er bra. Ett gode. Når de anerkjenner ulemper med EØS avtalen, vris den i retning av alle foreldene vi vil få med et fullverdig medlemsskap! 

Vår egen Statsminister har sagt åpent at planen er å få oss inn i EU!

Vi må være våkne! Del oppropet til så mange som mulig.

Saken for å frigjøre oss fra EØS avtalen bør vi gå i retten med om ikke Stortinget vil følge folkeviljen! 

Takk for alle bidrag.


Terje Larssen

Hei alle som har signert. Vi er langt i fra i mål. Drøye 500 signaturer er alt for lite. Spre videre :)

2020-05-24 07:18:40

Vi ser stadig hvor uheldig EØS avtalen er, og vi ser stadig at Politikere er villige til å gi EU mer og mer kontroll over landet vårt. 

Mange er sinte for at utlandet kjøper opp bedrifter og raserer norsk natur og dyreliv med vindturbiner vi ikke trenger. Noen er sinte på ACER, noen er sinte på sosial dumping osv. 

Ingen av de overnevnte saker hadde vel vært et tema om vi ikke hadde sluppet EU inn. 

EU prøver å overkjøre det meste i Norge.  Er klar over at mange tviler, og sier at "men vi er jo ikke med i EU". Nei og jo! Vi ligger under EU. Udemokratisk fikk vi en EØS avtale. 

Om den er lovlig betviler jeg sterkt. Politikere har da aldri hatt tilgang til å underlegge oss fremmede makter. Sist det skjedde var i 1940. 

EØS avtalen er også en okkupasjon. Hjelp til å fri oss fra ondet!


Terje LarssenDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...