Underskriftskampanje for å kreve forhandlinger om lønnsavtale for utøvere i DKS.

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Creo er igang med forhandling med KS 13. Desember

2019-12-14 16:37:19

Fredag den 13. Desember 2019 møttes Creo og KS til forhandlinger, og oppropets opphavelege formål er oppnådd. Dette har vorte mogleg gjennom underskriftene, og eit systematisk arbeid imot å få til forhandlingsmøter, frå pådrivarar og Creo i kontakt med KS.

https://musikkultur.no/nyheter/creo-og-ks-skal-forhandle-om-lonn-i-den-kulturelle-skolesekken-6.54.666377.944f3158ea

Vidare vil partene halde nytt møte etter nyttår.
Ei forutsetnad for forhandling er at partene har forhandlingsrom, som betyr ro og armslag rundt sjølve forhandlingsprosessen.
Men alle som støtter saka oppfordrast til å halde den friskt i minne ved å informere sin krets undervegs, poste nyhende som er relatert til saka. Og engasjere slik det det er mogleg med opplysningar og informasjon.

 

DKS i media
Me kan sjå at det held fram å vera nødvendig for utøvarar å synleggjere seg sjølv i denne saka.

For tida kjem det fram fleire saker som stiller utøvarane og DKS i eit dårleg lys

Vi kan ikke basere DKS på at kunstnerene trenger et levebrød

Vil kvitte seg med den kulturelle skolesekken

Og Kulturtanken ser ikkje ut til å ha interesse av å alliere seg med utøvarar om å skape ei ordning for alle

 

Takk for at du har engasjert deg i denne saka. Og eg håpar at de blir med på å oppretthalde trykket heilt fram til me er i mål, eller til denne saka treff toppen av politikken. Saka gjev ein klar signaleffekt om utfordringane som kulturlivet står ovanfor når heile samfunnet er tenkt i omlegging.

Finn oss på facebook, der gruppa heiter
"Styrk Rettighetene til utøverne i DKS!"
Og ta del i informasjonsutvekslinga om saksgangen.

Vennleg helsing initiativtakar
Hans Martin Austestad


Hans Martin AustestadDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...