ViktorHodetelefoner

Underskriftskampanje for å skaffe Viktor hodetelefoner for økt fred i timene. DETTE GJELDER SIGURD OG FFS!